Język polski klasa 4 - Testy Quizy Sprawdziany

Język polski klasa 4 - Testy Quizy Sprawdziany

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Gramatyka".

1. Który z poniższych czasowników jest w czasie przeszłym? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Biegnę
 • B. Czytałem
 • C. Płynie
 • D. Skacze

2. Wybierz czasownik w formie trybu rozkazującego: (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Śpiewał
 • B. Śpiewaj
 • C. Śpiewać
 • D. Śpiewa

3. Które zdanie zawiera czasownik w formie czasu teraźniejszego? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Jutro pójdę do kina.
 • B. Wczoraj byłem w szkole.
 • C. Teraz jem obiad.
 • D. Czytałem książkę.

4. Wskaż czasowniki w formie czasu przyszłego: (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Będę śpiewać
 • B. Grałem
 • C. Piszę
 • D. Będę biegać

5. Które zdanie zawiera czasownik w formie bezokolicznika? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. On biegnie.
 • B. Biegać to zdrowo.
 • C. Wczoraj biegałem.
 • D. Będę biegał.

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. B
 • 2. B
 • 3. C
 • 4. AD
 • 5. B

Wybierz jeden lub wiele tematów i rozpocznij sprawdzian!

Aby szybciej przyswoić wiedzę poćwicz z fiszkami lub wydrukuj test z odpowiedziami na ostatniej stronie. Test za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w fiszkach oraz sprawdzianach jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian Poćwicz z Fiszkami

Powiązane tematy z J. Polski dla klasy 4

Czasowniki

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 4