Pokarm - Budulec i Źródło Energii: Sprawdziany i Materiały do Druku z Biologii dla Klasy 7 'Puls Życia'

Pokarm - Budulec i Źródło Energii: Sprawdziany i Materiały do Druku z Biologii dla Klasy 7 'Puls Życia'

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Pokarm - budulec i źródło energii".

1. Co jest głównym źródłem składników pokarmowych dla organizmu? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Woda
 • B. Powietrze
 • C. Pożywienie
 • D. Światło słoneczne

2. Jaki proces jest odpowiedzialny za rozkładanie pokarmu na mniejsze cząsteczki? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Fotosynteza
 • B. Trawienie
 • C. Fermentacja
 • D. Osmoza

3. Jakie funkcje pełnią białka w organizmie? (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Są podstawowym materiałem budulcowym komórek
 • B. Uczestniczą w transporcie substancji
 • C. Dostarczają glukozy
 • D. Przyspieszają przebieg reakcji chemicznych

4. Z czego powstają białka? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Z cukrów
 • B. Z tłuszczów
 • C. Z aminokwasów
 • D. Z witamin

5. Jakie pokarmy nazywamy pełnowartościowymi? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Pokarmy roślinne
 • B. Pokarmy zawierające wszystkie aminokwasy egzogenne
 • C. Tylko pokarmy słodkie
 • D. Tylko pokarmy bogate w tłuszcze

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. C
 • 2. B
 • 3. ABD
 • 4. C
 • 5. B

Wybierz jeden lub wiele tematów i rozpocznij sprawdzian!

Aby szybciej przyswoić wiedzę poćwicz z fiszkami lub wydrukuj test z odpowiedziami na ostatniej stronie. Test za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w fiszkach oraz sprawdzianach jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian Poćwicz z Fiszkami

Powiązane tematy z działu Układ pokarmowy dział 3

Pokarm - budulec i źródło energii Witaminy, sole mineralne, woda Budowa i rola układu pokarmowego Higiena i choroby układu pokarmowego

Inne działy z Biologii dla klasy 7

Układ pokarmowy dział 3 Układ krążenia dział 4 Układ oddechowy dział 5

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Biologia klasa 7 Geografia klasa 7 Historia klasa 7 Chemia klasa 7 Fizyka klasa 7