Geografia Klasa 7 - Planeta Nowa: działy i tematy z Geografii

Geografia Klasa 7 - Planeta Nowa: działy i tematy z Geografii
Geografia Klasa 7 - Planeta Nowa: działy i tematy z Geografii

Zapraszamy do odkrywania środowiska przyrodniczego Polski w ramach naszego kursu geografii dla klasy 7. Poznaj fascynujące aspekty naszej planety, od położenia i granic Polski, poprzez jej przeszłość geologiczną, aż do charakterystyki gór i zlodowaceń na jej obszarze.

Środowisko przyrodnicze Polski

Zrozumienie środowiska naturalnego Polski jest kluczowe dla poznania geografii kraju. Ten dział poświęcony jest różnorodności biologicznej, klimatowi i zasobom naturalnym Polski.

Położenie i granice

Poznaj dokładne położenie Polski w Europie, jej granice oraz znaczenie geopolityczne i historyczne tych granic.

Przeszłość geologiczna

Śledź fascynującą przeszłość geologiczną Polski, która wpłynęła na jej obecne ukształtowanie i zasoby naturalne.

Góry w Europie i Polsce

Odkryj piękno i różnorodność gór w Polsce i Europie. Dowiedz się więcej o ich powstawaniu, roli w ekosystemie i znaczeniu dla ludzi.

Zlodowacenia na obszarze Polski

Zrozum wpływ zlodowaceń na krajobraz Polski. Ten dział poświęcony jest historii i skutkom zlodowaceń na terenie naszego kraju.

Ukształtowanie powierzchni

Naucz się o różnorodności ukształtowania powierzchni Polski, od nizin po góry, i zrozum, jak te formy wpłynęły na historię oraz rozwój kraju.

Zapraszamy do zgłębiania wiedzy geograficznej i odkrywania tajemnic naszej planety w ramach kursu „Planeta Nowa: Środowisko przyrodnicze Polski”.

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Środowisko przyrodnicze Polski".

1. Wybierz wszystkie poprawne stwierdzenia dotyczące zlodowaceń. (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Zlodowacenia kształtują rzeźbę terenu
 • B. Zlodowacenia występują tylko na biegunach
 • C. Zlodowacenia mogą wpływać na poziom mórz i oceanów
 • D. Zlodowacenia nie mają wpływu na klimat

2. Które z tych pasm górskich znajduje się w Europie? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Karakorum
 • B. Alpy
 • C. Góry Skaliste
 • D. Andy

3. Zlodowacenie plejstoceńskie miało największy wpływ na ukształtowanie terenu w której części Polski? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Południowej
 • B. Północnej
 • C. Wschodniej
 • D. Zachodniej

4. Gdzie znajdują się Góry Ural? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. W Stanach Zjednoczonych
 • B. W Rosji
 • C. W Chinach
 • D. W Argentynie

5. Co charakteryzuje góry? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Niska różnorodność roślinności
 • B. Urozmaicona rzeźba terenu
 • C. Brak dzikiej fauny
 • D. Wysokości względne poniżej 300 m

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. AC
 • 2. B
 • 3. B
 • 4. B
 • 5. B

Wybierz jeden lub wiele tematów i rozpocznij sprawdzian!

Aby szybciej przyswoić wiedzę poćwicz z fiszkami lub wydrukuj test z odpowiedziami na ostatniej stronie. Test za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w fiszkach oraz sprawdzianach jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian Poćwicz z Fiszkami

Powiązane tematy z Geografii dla klasy 7

Góry w Europie i Polsce Zlodowacenia na obszarze Polski Ukształtowanie powierzchni

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Geografia klasa 7 Biologia klasa 7 Historia klasa 7 Chemia klasa 7 Fizyka klasa 7