Zlodowacenia na Obszarze Polski - Geografia Klasa 7 'Planeta Nowa': Fiszki, Sprawdziany, Materiały do Druku

Zlodowacenia na Obszarze Polski - Geografia Klasa 7 'Planeta Nowa': Fiszki, Sprawdziany, Materiały do Druku

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Zlodowacenia na obszarze Polski".

1. Wybierz wszystkie poprawne stwierdzenia dotyczące zlodowaceń. (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Zlodowacenia kształtują rzeźbę terenu
 • B. Zlodowacenia występują tylko na biegunach
 • C. Zlodowacenia mogą wpływać na poziom mórz i oceanów
 • D. Zlodowacenia nie mają wpływu na klimat

2. Zlodowacenie plejstoceńskie miało największy wpływ na ukształtowanie terenu w której części Polski? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Południowej
 • B. Północnej
 • C. Wschodniej
 • D. Zachodniej

3. Jakie warunki są niezbędne do powstania lodowców? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Wysoka temperatura i płaska powierzchnia
 • B. Niska temperatura i ukształtowanie powierzchni (zagłębienia i łagodne stoki)
 • C. Duża wilgotność i wysoka temperatura

4. Wymień dwa główne typy lodowców. (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Lodowce górskie i lodowce polodowcowe
 • B. Lodolody i lodowce kontynentalne
 • C. Lodowce górskie i ladolody

5. Jaką rolę odgrywają lodowce w kształtowaniu krajobrazu? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Tylko erozyjną
 • B. Tylko budującą
 • C. Zarówno erozyjną, jak i budującą

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. AC
 • 2. B
 • 3. B
 • 4. C
 • 5. C

Wybierz jeden lub wiele tematów i rozpocznij sprawdzian!

Aby szybciej przyswoić wiedzę poćwicz z fiszkami lub wydrukuj test z odpowiedziami na ostatniej stronie. Test za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w fiszkach oraz sprawdzianach jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian Poćwicz z Fiszkami

Powiązane tematy z Geografii dla klasy 7

Góry w Europie i Polsce Zlodowacenia na obszarze Polski Ukształtowanie powierzchni

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Geografia klasa 7 Biologia klasa 7 Historia klasa 7 Chemia klasa 7 Fizyka klasa 7