Ukształtowanie Powierzchni - Geografia Klasa 7 'Planeta Nowa': Fiszki, Sprawdziany, Materiały do Druku

Ukształtowanie Powierzchni - Geografia Klasa 7 'Planeta Nowa': Fiszki, Sprawdziany, Materiały do Druku

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Ukształtowanie powierzchni".

1. Pas pobrzeży obejmuje obszar: (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Górski
 • B. Równinny
 • C. Płaskowyżowy
 • D. Dolinny

2. Najwyższe wzniesienia w pasie pojezierzy przekraczają: (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. 200 m n.p.m.
 • B. 300 m n.p.m.
 • C. 400 m n.p.m.
 • D. 500 m n.p.m.

3. Różnice w ukształtowaniu powierzchni pasu wyzyn wynikają z: (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Jednorodności skał
 • B. Odmiennej odporności skał na niszczenie
 • C. Jednolitego klimatu
 • D. Jednakowej wysokości wzniesień

4. Pas kotlin podkarpackich ma charakter: (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Górski
 • B. Nizinny
 • C. Wzgórzowy
 • D. Płaskowyżowy

5. Do form rzeźby terenu w pasie pobrzeży należą: (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Klify
 • B. Wydmy
 • C. Mierzeje
 • D. Góry

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. B
 • 2. B
 • 3. B
 • 4. B
 • 5. ABC

Wybierz jeden lub wiele tematów i rozpocznij sprawdzian!

Aby szybciej przyswoić wiedzę poćwicz z fiszkami lub wydrukuj test z odpowiedziami na ostatniej stronie. Test za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w fiszkach oraz sprawdzianach jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian Poćwicz z Fiszkami

Powiązane tematy z Geografii dla klasy 7

Góry w Europie i Polsce Zlodowacenia na obszarze Polski Ukształtowanie powierzchni

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Geografia klasa 7 Biologia klasa 7 Historia klasa 7 Chemia klasa 7 Fizyka klasa 7