Góry w Europie i Polsce - Geografia Klasa 7 'Planeta Nowa': Fiszki, Sprawdziany, Materiały do Druku

Góry w Europie i Polsce - Geografia Klasa 7 'Planeta Nowa': Fiszki, Sprawdziany, Materiały do Druku

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Góry w Europie i Polsce".

1. Które z tych pasm górskich znajduje się w Europie? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Karakorum
 • B. Alpy
 • C. Góry Skaliste
 • D. Andy

2. Gdzie znajdują się Góry Ural? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. W Stanach Zjednoczonych
 • B. W Rosji
 • C. W Chinach
 • D. W Argentynie

3. Co charakteryzuje góry? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Niska różnorodność roślinności
 • B. Urozmaicona rzeźba terenu
 • C. Brak dzikiej fauny
 • D. Wysokości względne poniżej 300 m

4. Dlaczego przez wiele wieków ludzie unikali gór? (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Z powodu przepaści i surowego klimatu
 • B. Brak zainteresowania
 • C. Brak dostępu do transportu
 • D. Obawa przed dzikimi zwierzętami

5. Jakie czynniki przyczyniają się do kształtowania rzeźby gór? (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Aktywność słońca
 • B. Wiatr i mróz
 • C. Działalność człowieka
 • D. Woda i lodowce

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. B
 • 2. B
 • 3. B
 • 4. AD
 • 5. BD

Wybierz jeden lub wiele tematów i rozpocznij sprawdzian!

Aby szybciej przyswoić wiedzę poćwicz z fiszkami lub wydrukuj test z odpowiedziami na ostatniej stronie. Test za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w fiszkach oraz sprawdzianach jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian Poćwicz z Fiszkami

Powiązane tematy z Geografii dla klasy 7

Góry w Europie i Polsce Zlodowacenia na obszarze Polski Ukształtowanie powierzchni

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Geografia klasa 7 Biologia klasa 7 Historia klasa 7 Chemia klasa 7 Fizyka klasa 7