Budowa i działanie serca - Sprawdzian PDF i Fiszki z Biologii dla Klasy 7 'Puls Życia'

Budowa i działanie serca
Budowa i działanie serca

Zapraszamy do nauki o budowie i funkcjonowaniu serca, kluczowego organu w układzie krwionośnym, z naszymi zasobami dla klasy 7 z 'Pulsu Życia'. Wykorzystaj nasze sprawdziany i fiszki, aby zrozumieć, jak serce pompuje krew i utrzymuje życie.

 • Budowa i działanie serca: Odkryj strukturę serca i jak jego różne części pracują razem, aby utrzymać krążenie krwi.
 • Fiszki: Użyj fiszek, aby przyswoić wiedzę o anatomicznych cechach serca i jego funkcji w organizmie.
 • Sprawdziany PDF: Testuj swoją wiedzę, rozwiązując sprawdziany dostępne w formacie PDF.

Podsumowanie najważniejszych zagadnień z tematu Budowa i działanie serca

1. Budowa serca

Serce jest zbudowane z czterech jam: dwóch górnych przedsionków i dwóch dolnych komór. Oddziela je przegroda, a całość otacza oserce.

2. Funkcje serca

Prawa część serca pompuje krew odtlenowaną do płuc, a lewa część serca pompuje krew utlenowaną do reszty ciała. Serce działa jak pompa, rytmicznie kurcząc się i rozkurczając.

3. Cykl pracy serca

Składa się z trzech faz: skurczu przedsionków, skurczu komór i rozkurczu serca. Serce kurczy się niezależnie od naszej woli dzięki naturalnemu rozrusznikowi, który wytwarza impulsy elektryczne.

4. Tętno i ciśnienie

Tętno to rytmiczne rozciąganie się tętnic, które jest odczuwalne na skutek zmian ciśnienia krwi podczas pracy serca. Ciśnienie krwi podczas skurczu komór jest wyższe niż podczas rozkurczu.

5. Wpływ wysiłku fizycznego na serce

Wysiłek fizyczny powoduje zwiększenie tętna i ciśnienia krwi, co jest adaptacją organizmu do zwiększonego zapotrzebowania na tlen i substancje odżywcze.

6. Przepływ krwi w sercu

Krew odtlenowana przepływa z żył głównych do prawego przedsionka, następnie do prawej komory i dalej do płuc, gdzie jest utlenowana. Krew utlenowana powraca do lewego przedsionka, przepływa do lewej komory i jest pompowana do całego ciała przez aortę.

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Budowa i działanie serca ".

1. Co stanowi zewnętrzną warstwę serca? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Mięsień sercowy
 • B. Tętnica wieńcowa
 • C. Oserce
 • D. Przegroda międzykomorowa

2. Ile komór znajduje się w sercu człowieka? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Dwie
 • B. Cztery
 • C. Sześć
 • D. Osiem

3. Co oddziela lewą i prawą część serca? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Przegroda międzykomorowa
 • B. Zastawki
 • C. Tętnice wieńcowe
 • D. Mięsień sercowy

4. Jakie komórki odpowiadają za automatyczne skurcze serca? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Komórki mięśniowe
 • B. Specjalnie zmodyfikowane komórki
 • C. Komórki osierdzia
 • D. Komórki tętnic

5. Co wywołuje wrażenie tętna? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Stały przepływ krwi
 • B. Rytmiczne rozciąganie się tętnic
 • C. Skurcz przedsionków
 • D. Rozkurcz komór

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. C
 • 2. B
 • 3. A
 • 4. B
 • 5. B

Sprawdzian składa się z 14 pytań, za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w sprawdzianie jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian

Aby szybciej przyswoić wiedzę pobierz sprawdzian PDF z odpowiedziami na ostatniej stronie.

Pobierz sprawdzian PDF

Powiązane tematy z działu Układ krążenia dział 4

Budowa i funkcje krwi Krążenie krwi Budowa i działanie serca Higiena i choroby układu krwionośnego Układ limfatyczny Budowa i funkcjonowanie układu odpornościowego Zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego

Inne działy z Biologii dla klasy 7

Układ pokarmowy dział 3 Układ krążenia dział 4 Układ oddechowy dział 5

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Biologia klasa 7 Geografia klasa 7 Historia klasa 7 Chemia klasa 7 Fizyka klasa 7