Budowa i funkcje krwi - Sprawdzian PDF i Fiszki z Biologii dla Klasy 7 'Puls Życia'

Budowa i funkcje krwi
Budowa i funkcje krwi

Dołącz do nas, aby zgłębić tajniki budowy i funkcji krwi z 'Pulsu Życia' dla klasy 7. Użyj naszych fiszek i sprawdzianów w formacie PDF, aby nauczyć się o roli krwi w organizmie i jej składnikach.

 • Budowa i funkcje krwi: Odkryj, jak krew dostarcza tlen, składniki odżywcze do komórek i jak walczy z czynnikami chorobotwórczymi.
 • Fiszki: Skorzystaj z naszych fiszek, aby szybko przyswoić wiedzę o składnikach krwi i jej funkcjach.
 • Sprawdziany: Testuj swoją wiedzę, rozwiązując sprawdziany dostępne w formacie PDF.

Podsumowanie najważniejszych zagadnień z tematu Budowa i funkcje krwi

1. Twórca układu okresowego

Dmitrij Mendelejew jest uznawany za twórcę układu okresowego pierwiastków, który w 1869 roku opublikował tabelę pierwiastków zorganizowanych według wzrastającej masy atomowej.

2. Prawo okresowości

Prawo okresowości stwierdza, że właściwości chemiczne pierwiastków są funkcją ich liczby atomowej i wykazują charakterystyczne powtarzanie się (okresowość).

3. Okresy i grupy

Układ okresowy składa się z poziomych rzędów zwanych okresami i pionowych kolumn zwanych grupami. W układzie jest 7 okresów i 18 grup.

4. Podobieństwa i różnice w grupach

Pierwiastki w tej samej grupie mają podobne właściwości chemiczne, natomiast pierwiastki w tym samym okresie mają różne właściwości chemiczne.

5. Nazewnictwo grup

Nazwy grup często pochodzą od nazw pierwiastków, które zajmują w nich pierwsze miejsca, na przykład grupa 1 to litowce, grupa 17 to fluorowce, a grupa 18 to helowce.

6. Znaczenie liczby atomowej

Liczba atomowa (Z) określa liczbę protonów w jądrze atomu danego pierwiastka i jest kluczowa dla identyfikacji pierwiastka w układzie okresowym.

7. Przewidywanie istnienia pierwiastków

Mendelejew przewidział istnienie i właściwości nieodkrytych pierwiastków na podstawie luk w swojej tabeli, co później zostało potwierdzone odkryciami.

8. Modyfikacje układu Mendelejewa

Z biegiem czasu układ okresowy został zmodyfikowany i rozszerzony, w szczególności po odkryciu struktury atomu i znaczenia liczby atomowej.

9. Podział na metale i niemetale

W układzie okresowym pierwiastki mogą być również klasyfikowane jako metale i niemetale, gdzie metale znajdują się głównie po lewej stronie i na dole tabeli, a niemetale po prawej stronie i na górze.

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Budowa i funkcje krwi".

1. Jakie funkcje pełni krew? Wybierz wszystkie prawidłowe odpowiedzi: (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Dostarcza tlen i składniki odżywcze do komórek.
 • B. Zawalcza z czynnikami chorobotwórczymi.
 • C. Reguluje temperaturę ciała.
 • D. Transportuje dwutlenek węgla i inne zbędne produkty przemiany materii.

2. Ile krwinek czerwonych znajduje się w jednym milimetrze sześciennym krwi człowieka? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. 4-6,5 mln
 • B. 150-400 tys.
 • C. 4-10 tys.
 • D. 450-500 tys.

3. Co jest głównym składnikiem osocza? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Fibrynogen
 • B. Woda
 • C. Hemoglobina
 • D. Cukry

4. Co oznacza obecność antygenu Rh na powierzchni erytrocytów? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Rh+
 • B. Rh-
 • C. Nie ma wpływu na grupę krwi
 • D. Wskazuje na obecność przeciwciał w osoczu

5. Jakie przeciwciała znajdują się w osoczu u osoby z grupą krwi A? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. anty-B
 • B. anty-A
 • C. Brak przeciwciał
 • D. anty-D

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. ABCD
 • 2. A
 • 3. B
 • 4. A
 • 5. A

Sprawdzian składa się z 10 pytań, za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w sprawdzianie jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian

Aby szybciej przyswoić wiedzę pobierz sprawdzian PDF z odpowiedziami na ostatniej stronie.

Pobierz sprawdzian PDF

Powiązane tematy z działu Układ krążenia dział 4

Budowa i funkcje krwi Krążenie krwi Budowa i działanie serca Higiena i choroby układu krwionośnego Układ limfatyczny Budowa i funkcjonowanie układu odpornościowego Zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego

Inne działy z Biologii dla klasy 7

Układ pokarmowy dział 3 Układ krążenia dział 4 Układ oddechowy dział 5

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Biologia klasa 7 Geografia klasa 7 Historia klasa 7 Chemia klasa 7 Fizyka klasa 7