Ciśnienie hydrostatyczne, ciśnienie atmosferyczne - Fiszki, Sprawdzian do Druku dla Klasy 7 'Spotkania z Fizyką'

undefined
undefined

Odkryj zasady ciśnienia hydrostatycznego i atmosferycznego z 'Spotkania z Fizyką' dla klasy 7. Wykorzystaj nasze fiszki i sprawdziany, aby zrozumieć, jak ciśnienie zmienia się z głębokością i wysokością oraz jego wpływ na codzienne zjawiska.

 • Ciśnienie Hydrostatyczne: Zrozum, jak zmienia się ciśnienie w cieczy z głębokością.
 • Ciśnienie Atmosferyczne: Poznaj, jak ciśnienie powietrza zmienia się w zależności od wysokości.
 • Eksperymenty i Zastosowania: Dowiedz się, jak te zasady stosuje się w praktyce, na przykład w zegarkach wodoodpornych.

Podsumowanie najważniejszych zagadnień z tematu Ciśnienie hydrostatyczne, ciśnienie atmosferyczne

Ciśnienie hydrostatyczne

 • Jest to ciśnienie wywierane przez ciecz na dno lub na ściany naczynia.
 • Zależy od wysokości słupa cieczy - wraz ze wzrostem głębokości, ciśnienie hydrostatyczne wzrasta.
 • Jest proporcjonalne do gęstości cieczy oraz przyspieszenia ziemskiego.
 • Dla danej głębokości, jest takie samo niezależnie od kształtu naczynia (paradoks hydrostatyczny).

Ciśnienie atmosferyczne

 • Jest to ciśnienie wywierane przez masę powietrza atmosferycznego na powierzchnie na Ziemi.
 • Maleje z wysokością - na większych wysokościach ciśnienie atmosferyczne jest niższe.
 • Było po raz pierwszy zmierzone przez Evangelistę Torricellego, który wykorzystał do tego kolumnę rtęci.
 • Zmiany ciśnienia atmosferycznego mają wpływ na pogodę; niższe ciśnienie często wiąże się z gorszą pogodą.

Znaczenie ciśnienia w praktyce

 • Wpływa na działanie zegarków wodoodpornych, które muszą wytrzymywać wysokie ciśnienie na dużych głębokościach.
 • Ma znaczenie w konstrukcji aparatury do nurkowania i badania głębin oceanicznych.
 • Jest istotne w lotnictwie i kosmonautyce, gdzie zmieniające się ciśnienie atmosferyczne wpływa na działanie i konstrukcję statków powietrznych i kosmicznych.

Doświadczenia i eksperymenty

 • Doświadczenia z butelką i wodą wypływającą z otworów demonstrują zależność ciśnienia hydrostatycznego od wysokości słupa cieczy.
 • Eksperyment Torricellego pokazał, że ciśnienie atmosferyczne może utrzymać kolumnę rtęci o wysokości 760 mm.
 • Doświadczenie z kartonikiem i szklanką wypełnioną wodą ilustruje równowagę między ciśnieniem atmosferycznym a hydrostatycznym.

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Ciśnienie hydrostatyczne, ciśnienie atmosferyczne".

1. Jak zmienia się ciśnienie hydrostatyczne wraz ze zmianą głębokości? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Zmniejsza się.
 • B. Zwiększa się.
 • C. Pozostaje stałe.
 • D. Zależy od temperatury wody.

2. Co jest prawdą o ciśnieniu atmosferycznym? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Jest ono większe na większych wysokościach.
 • B. Jest ono mniejsze na większych wysokościach.
 • C. Jest ono niezależne od wysokości.
 • D. Zależy tylko od temperatury powietrza.

3. Na jakiej zasadzie działają zegarki wodoodporne? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Na zasadzie równomiernego rozłożenia ciśnienia na całej powierzchni zegarka.
 • B. Na zasadzie próżni wewnątrz zegarka.
 • C. Na zasadzie ciśnienia hydrostatycznego.
 • D. Na zasadzie magnetycznego pola wokół zegarka.

4. Jaki jest związek między ciśnieniem hydrostatycznym a gęstością cieczy? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Ciśnienie hydrostatyczne jest odwrotnie proporcjonalne do gęstości cieczy.
 • B. Ciśnienie hydrostatyczne jest niezależne od gęstości cieczy.
 • C. Ciśnienie hydrostatyczne jest proporcjonalne do gęstości cieczy.
 • D. Ciśnienie hydrostatyczne jest zależne tylko od ciężaru właściwego cieczy.

5. Co pokazuje eksperyment z kartonikiem i szklanką wypełnioną wodą? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Ciśnienie atmosferyczne działa na powierzchnię cieczy.
 • B. Ciśnienie hydrostatyczne jest większe na powierzchni cieczy.
 • C. Ciśnienie wody jest większe na dnie szklanki.
 • D. Ciśnienie atmosferyczne nie ma wpływu na ciecze.

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. B
 • 2. B
 • 3. A
 • 4. C
 • 5. A

Edukacyjne Filmy Wideo z Działu Ciśnienie hydrostatyczne, ciśnienie atmosferyczne

Sprawdzian składa się z 17 pytań, za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w sprawdzianie jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian

Aby szybciej przyswoić wiedzę pobierz sprawdzian PDF z odpowiedziami na ostatniej stronie.

Pobierz sprawdzian PDF

Powiązane tematy z działu Hydrostatyka i aerostatyka - Dział 3

Siła nacisku na podłoże, parcie i ciśnienie Ciśnienie hydrostatyczne, ciśnienie atmosferyczne Prawo Pascala Prawo Archimedesa Prawo Archimedesa a pływanie ciał

Inne działy z Fizyki dla klasy 7

Właściwości i budowa materii - Dział 2 Hydrostatyka i aerostatyka - Dział 3

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Fizyka klasa 7 Biologia klasa 7 Geografia klasa 7 Chemia klasa 7 Historia klasa 7