Prawo Archimedesa a pływanie ciał - Szczegółowe Fiszki, Kompleksowy Sprawdzian i Obszerny Materiał do Druku dla Klasy 7 z Podręcznika 'Spotkania z Fizyką'

undefined
undefined

Odkryj związki między Prawem Archimedesa a pływaniem ciał z 'Spotkania z Fizyką' dla klasy 7. Wykorzystaj nasze fiszki, sprawdziany i obszerne materiały do druku, aby zrozumieć, jak gęstość i siła wyporu wpływają na pływanie obiektów w cieczy.

 • Prawo Archimedesa a pływanie: Dowiedz się, jak gęstość ciała i cieczy wpływa na zdolność do pływania.
 • Zasady pływania: Zrozum, jak siła wyporu równoważy siłę ciężkości, umożliwiając pływanie.
 • Praktyczne zastosowania: Poznaj praktyczne aspekty Prawa Archimedesa, na przykład w konstrukcji statków.

Podsumowanie najważniejszych zagadnień z tematu Prawo Archimedesa a pływanie ciał

Prawo Archimedesa jest fundamentalną zasadą w hydrostatyce, opisującą zachowanie ciał zanurzonych w cieczy. Stwierdza ono, że na każde ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu skierowana pionowo do góry, równa ciężarowi wypartej przez to ciało cieczy. Siła wyporu zależy tylko od gęstości cieczy i objętości zanurzonej części ciała.

1. Zanurzenie ciała

 • Ciało o większej gęstości niż ciecz zatonie.
 • Ciało o mniejszej gęstości niż ciecz wypłynie na powierzchnię.
 • Ciało o gęstości równej gęstości cieczy pozostanie zanurzone na określonej głębokości.

2. Pływanie ciał

Aby ciało pływało, musi wypierać ilość cieczy o ciężarze równym swojemu ciężarowi. Kształt ciała wpływa na jego zdolność do pływania.

3. Gęstość i pływanie

Gęstość ciała w stosunku do gęstości cieczy jest kluczowym czynnikiem decydującym o pływalności.

4. Zastosowania

Prawo Archimedesa ma szereg zastosowań, od projektowania statków i łodzi podwodnych po działanie balonów wypełnionych ciepłym powietrzem lub helem.

Dyskusje na temat pływania ciał obejmują tematy takie jak stabilność pływających obiektów, ich zanurzenie oraz zachowanie w różnych warunkach. Zrozumienie tych zasad jest niezbędne w dziedzinach takich jak architektura morska, inżynieria i dynamika płynów.

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Prawo Archimedesa a pływanie ciał".

1. Jakie jest prawidłowe stwierdzenie dotyczące prawa Archimedesa? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Ciało tonie, gdy jego gęstość jest większa od gęstości cieczy.
 • B. Ciało unosi się na powierzchni, gdy jego gęstość jest równa gęstości cieczy.
 • C. Ciało pływa, gdy siła wyporu jest mniejsza niż siła ciężkości.
 • D. Ciało zawsze tonie w cieczy o większej gęstości niż ciało.

2. Które stwierdzenie najlepiej opisuje zjawisko pływania ciał w cieczy? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Ciało pozostaje całkowicie zanurzone w cieczy, jeśli jego gęstość jest mniejsza od gęstości cieczy.
 • B. Ciało pływa na powierzchni cieczy, gdy siła wyporu równoważy siłę ciężkości.
 • C. Ciało pływa pod powierzchnią cieczy, gdy siła ciężkości jest większa od siły wyporu.
 • D. Ciało pływa na powierzchni cieczy, jeśli nie ma gęstości.

3. Na podstawie którego warunku decydujemy, czy ciało zatonie, czy będzie pływać? (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Na podstawie masy ciała i objętości wypartej cieczy.
 • B. Na podstawie gęstości ciała i gęstości cieczy.
 • C. Na podstawie temperatury ciała i cieczy.
 • D. Na podstawie rozmiarów ciała i cieczy.

4. Jak zmienia się siła wyporu działająca na ciało zanurzone w cieczy o różnych gęstościach? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Jest taka sama niezależnie od gęstości cieczy.
 • B. Jest większa w cieczy o większej gęstości.
 • C. Jest mniejsza w cieczy o mniejszej gęstości.
 • D. Zmienia się w zależności od kształtu ciała.

5. Co dzieje się z ciałem o gęstości mniejszej niż gęstość cieczy, w której się znajduje? (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Ciało tonie.
 • B. Ciało pozostaje w miejscu bez ruchu.
 • C. Ciało wypływa na powierzchnię.
 • D. Ciało jest całkowicie zanurzone, ale nie tonie.

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. A
 • 2. B
 • 3. AB
 • 4. B
 • 5. CD

Edukacyjne Filmy Wideo z Działu Prawo Archimedesa a pływanie ciał

Sprawdzian składa się z 5 pytań, za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w sprawdzianie jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian

Aby szybciej przyswoić wiedzę pobierz sprawdzian PDF z odpowiedziami na ostatniej stronie.

Pobierz sprawdzian PDF

Powiązane tematy z działu Hydrostatyka i aerostatyka - Dział 3

Siła nacisku na podłoże, parcie i ciśnienie Ciśnienie hydrostatyczne, ciśnienie atmosferyczne Prawo Pascala Prawo Archimedesa Prawo Archimedesa a pływanie ciał

Inne działy z Fizyki dla klasy 7

Właściwości i budowa materii - Dział 2 Hydrostatyka i aerostatyka - Dział 3

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Fizyka klasa 7 Biologia klasa 7 Geografia klasa 7 Chemia klasa 7 Historia klasa 7