Właściwości i Budowa Materii dział 2 - Fiszki, Sprawdziany, Materiały do Druku dla Klasy 7 z 'Spotkania z Fizyką'

Właściwości i Budowa Materii dział 2 - Fiszki, Sprawdziany, Materiały do Druku dla Klasy 7 z 'Spotkania z Fizyką'
Właściwości i Budowa Materii dział 2 - Fiszki, Sprawdziany, Materiały do Druku dla Klasy 7 z 'Spotkania z Fizyką'

Zapraszamy do sekcji poświęconej właściwościom i budowie materii dział 2 z podręcznika Nowa Era. Ta część kursu fizyki dla klasy 7 zapewnia wszechstronne wprowadzenie do podstawowych koncepcji materii i jej właściwości.

 • Atomy i Cząsteczki: Odkryj podstawowe jednostki budulcowe materii i zrozum, jak atomy łączą się tworząc cząsteczki.
 • Oddziaływania Międzycząsteczkowe: Poznaj różne typy oddziaływań międzycząsteczkowych i ich wpływ na właściwości materii.
 • Badanie Napięcia Powierzchniowego: Zrozum, czym jest napięcie powierzchniowe i jak można je badać w praktyce.
 • Stany Skupienia. Właściwości Ciał Stałych, Cieczy i Gazów: Eksploruj różne stany skupienia materii i ich charakterystyczne właściwości.
 • Masa a Siła Ciężkości: Dowiedz się, jak masa obiektu wiąże się z siłą ciężkości działającą na ten obiekt.
 • Gęstość: Zrozum definicję gęstości i jej znaczenie w nauce o materii.
 • Wyznaczanie Gęstości: Naucz się metod wyznaczania gęstości różnych substancji.
 • Powtórzenie. Właściwości i Budowa Materii: Przejrzyj i utrwal kluczowe koncepcje dotyczące właściwości i budowy materii.

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Właściwości i budowa materii - Dział 2".

1. Co to jest atom? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Najmniejsza część reakcji chemicznej.
 • B. Cząsteczka, którą można podzielić na mniejsze części.
 • C. Podstawowy składnik materii, którego nie da się podzielić w wyniku reakcji chemicznych.
 • D. Cząść składowa pierwiastka chemicznego.

2. Jakie odkrycie przyczyniło się do potwierdzenia istnienia atomów? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Doświadczenia Marie Curie.
 • B. Teoria względności Einsteina.
 • C. Doświadczenia Johna Daltona.
 • D. Odkrycie promieniotwórczości.

3. Czym różnią się od siebie substancje? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Temperaturą topnienia.
 • B. Gęstością.
 • C. Różnymi atomami połączonymi w różne cząsteczki.
 • D. Masa i objętość.

4. Co to jest dyfuzja? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Proces zamrażania cieczy.
 • B. Samorzutne rozprzestrzenianie się cząsteczek jednej substancji w drugiej.
 • C. Reakcja chemiczna między dwoma gazami.
 • D. Proces wrzenia.

5. W jakich stanach skupienia materii dyfuzja zachodzi najszybciej? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. W ciałach stałych.
 • B. W gazach i cieczach.
 • C. Tylko w cieczach.
 • D. Tylko w gazach.

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. C
 • 2. C
 • 3. C
 • 4. B
 • 5. B

Edukacyjne Filmy Wideo z Działu Właściwości i budowa materii - Dział 2

Wybierz jeden lub wiele tematów i rozpocznij sprawdzian!

Aby szybciej przyswoić wiedzę poćwicz z fiszkami lub wydrukuj test z odpowiedziami na ostatniej stronie. Test za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w fiszkach oraz sprawdzianach jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian Poćwicz z Fiszkami

Powiązane tematy z działu Właściwości i budowa materii - Dział 2

Atomy i cząsteczki Oddziaływania miedzycząsteczkowe Badanie napięcia powierzchniowego Stany skupienia. Wlaściwości ciał stałych, cieczy i gazów Masa a siła ciężkości Gęstość Wyznaczanie gęstości Powtórzenie. Właściwości i budowa materii

Inne działy z Fizyki dla klasy 7

Właściwości i budowa materii - Dział 2 Hydrostatyka i aerostatyka - Dział 3

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Fizyka klasa 7 Biologia klasa 7 Geografia klasa 7 Chemia klasa 7 Historia klasa 7