Atomy i Cząsteczki - Fiszki, Sprawdziany i Materiały do Druku dla Klasy 7 z Podręcznika 'Spotkania z Fizyką'

undefined
undefined

Zapraszamy do przejrzystej i interaktywnej sekcji poświęconej atomom i cząsteczkom - podstawowym składnikom materii. Ta dedykowana część kursu 'Spotkania z Fizyką' dla klasy 7 oferuje głębokie zrozumienie tej fundamentalnej koncepcji w nauce o fizyce.

 • Atomy i Cząsteczki - Składniki Materii: Poznaj fascynujący świat atomów i cząsteczek, które są budulcem wszystkiego, co nas otacza.
 • Fiszki: Ułatw sobie naukę dzięki zestawom fiszek, które pomogą Ci szybko zapamiętać kluczowe fakty i pojęcia.
 • Sprawdziany: Testuj swoją wiedzę i umiejętności za pomocą naszych sprawdzianów, aby lepiej przygotować się do egzaminów.
 • Materiały do Druku: Skorzystaj z naszych starannie przygotowanych materiałów do druku, które pomogą Ci w nauce i powtórzeniu materiału.
 • Interaktywne Zasoby: Użyj naszych interaktywnych narzędzi edukacyjnych, aby w pełni zanurzyć się w temacie i lepiej zrozumieć złożoność atomów i cząsteczek.

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Atomy i cząsteczki".

1. Co to jest atom? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Najmniejsza część reakcji chemicznej.
 • B. Cząsteczka, którą można podzielić na mniejsze części.
 • C. Podstawowy składnik materii, którego nie da się podzielić w wyniku reakcji chemicznych.
 • D. Cząść składowa pierwiastka chemicznego.

2. Jakie odkrycie przyczyniło się do potwierdzenia istnienia atomów? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Doświadczenia Marie Curie.
 • B. Teoria względności Einsteina.
 • C. Doświadczenia Johna Daltona.
 • D. Odkrycie promieniotwórczości.

3. Czym różnią się od siebie substancje? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Temperaturą topnienia.
 • B. Gęstością.
 • C. Różnymi atomami połączonymi w różne cząsteczki.
 • D. Masa i objętość.

4. Co to jest dyfuzja? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Proces zamrażania cieczy.
 • B. Samorzutne rozprzestrzenianie się cząsteczek jednej substancji w drugiej.
 • C. Reakcja chemiczna między dwoma gazami.
 • D. Proces wrzenia.

5. W jakich stanach skupienia materii dyfuzja zachodzi najszybciej? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. W ciałach stałych.
 • B. W gazach i cieczach.
 • C. Tylko w cieczach.
 • D. Tylko w gazach.

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. C
 • 2. C
 • 3. C
 • 4. B
 • 5. B

Edukacyjne Filmy Wideo z Działu Atomy i cząsteczki

Sprawdzian składa się z 10 pytań, za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w sprawdzianie jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian

Aby szybciej przyswoić wiedzę pobierz sprawdzian PDF z odpowiedziami na ostatniej stronie.

Pobierz sprawdzian PDF

Powiązane tematy z działu Właściwości i budowa materii - Dział 2

Atomy i cząsteczki Oddziaływania miedzycząsteczkowe Badanie napięcia powierzchniowego Stany skupienia. Wlaściwości ciał stałych, cieczy i gazów Masa a siła ciężkości Gęstość Wyznaczanie gęstości Powtórzenie. Właściwości i budowa materii

Inne działy z Fizyki dla klasy 7

Właściwości i budowa materii - Dział 2 Hydrostatyka i aerostatyka - Dział 3

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Fizyka klasa 7 Biologia klasa 7 Geografia klasa 7 Chemia klasa 7 Historia klasa 7