Powtórzenie: Właściwości i Budowa Materii - Fiszki, Sprawdziany i Materiały do Druku z 'Spotkania z Fizyką' dla Klasy 7

undefined
undefined

Przygotuj się do powtórzenia kluczowych koncepcji dotyczących właściwości i budowy materii w ramach kursu 'Spotkania z Fizyką' dla klasy 7. Wykorzystaj nasze fiszki, sprawdziany i materiały edukacyjne, aby w pełni zrozumieć ten ważny temat.

 • Właściwości i Budowa Materii: Ponów ważne informacje o atomach, cząsteczkach, stanach skupienia materii oraz ich właściwościach.
 • Fiszki: Skorzystaj z fiszek, aby szybko przyswoić kluczowe informacje i definicje.
 • Sprawdziany: Przetestuj swoją wiedzę i umiejętności rozwiązując nasze sprawdziany na temat właściwości i budowy materii.
 • Materiały do Druku: Ułatw sobie naukę dzięki naszym obszernym materiałom edukacyjnym do druku.

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Powtórzenie. Właściwości i budowa materii".

1. Z czego są zbudowane wszystkie substancje? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Z atomów i cząsteczek
 • B. Z protonów i neutronów
 • C. Z komórek
 • D. Z jonów

2. Jakie są trzy stany skupienia materii? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Plasma, ciecz, gaz
 • B. Stały, plasma, ciecz
 • C. Stały, ciekły, gazowy
 • D. Stały, ciecz, aerozol

3. Jakie właściwości mają ciała stałe? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Zachowują określony kształt i mają określoną objętość
 • B. Mają określoną objętość, ale nie utrzymują określonego kształtu
 • C. Nie mają określonej objętości ani kształtu
 • D. Są ściśliwe i mogą się rozprzestrzeniać

4. Co jest przyczyną kulistego kształtu kropli? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Siły grawitacji
 • B. Niezrównoważone siły spójności
 • C. Ruchy Brownowskie
 • D. Siły przylegania

5. Jak oblicza się gęstość substancji? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Przez dodanie jej masy i objętości
 • B. Poprzez podzielenie masy przez objętość
 • C. Przez pomnożenie masy przez objętość
 • D. Poprzez podzielenie objętości przez masę

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. A
 • 2. C
 • 3. A
 • 4. B
 • 5. B

Edukacyjne Filmy Wideo z Działu Powtórzenie. Właściwości i budowa materii

Sprawdzian składa się z 10 pytań, za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w sprawdzianie jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian

Aby szybciej przyswoić wiedzę pobierz sprawdzian PDF z odpowiedziami na ostatniej stronie.

Pobierz sprawdzian PDF

Powiązane tematy z działu Właściwości i budowa materii - Dział 2

Atomy i cząsteczki Oddziaływania miedzycząsteczkowe Badanie napięcia powierzchniowego Stany skupienia. Wlaściwości ciał stałych, cieczy i gazów Masa a siła ciężkości Gęstość Wyznaczanie gęstości Powtórzenie. Właściwości i budowa materii

Inne działy z Fizyki dla klasy 7

Właściwości i budowa materii - Dział 2 Hydrostatyka i aerostatyka - Dział 3

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Fizyka klasa 7 Biologia klasa 7 Geografia klasa 7 Chemia klasa 7 Historia klasa 7