Wyznaczanie Gęstości - Kompleksowe Fiszki, Sprawdziany i Materiały do Druku dla Klasy 7 'Spotkania z Fizyką'

undefined
undefined

Dołącz do nas, aby odkryć, jak wyznaczać gęstość różnych materiałów w ramach kursu 'Spotkania z Fizyką' dla klasy 7. Wykorzystaj nasze fiszki, sprawdziany i materiały edukacyjne, aby zrozumieć i opanować ten kluczowy temat w fizyce.

 • Wyznaczanie Gęstości: Poznaj metody wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy, oraz zrozum, jakie czynniki wpływają na gęstość materiałów.
 • Fiszki: Przyswajaj wiedzę za pomocą fiszek, które pomogą Ci zapamiętać wzory i metody wyznaczania gęstości.
 • Sprawdziany: Przetestuj swoje umiejętności dzięki naszym sprawdzianom, które pokrywają szeroki zakres zagadnień związanych z gęstością.
 • Materiały do Druku: Korzystaj z naszych materiałów edukacyjnych, aby ułatwić sobie naukę i powtórzenie materiału.

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Wyznaczanie gęstości".

1. Jakie są kroki do wyznaczenia gęstości ciała stałego o regularnym kształcie? (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Zmierzyć boki ciała i obliczyć jego objętość.
 • B. Zważyć ciało na wadze kuchennej.
 • C. Zanotować wyniki pomiarów i obliczyć gęstość.
 • D. Porównać wyniki z wartościami tablicowymi.

2. Co jest potrzebne do wykonania doświadczenia mającego na celu wyznaczenie gęstości ciała stałego o nieregularnym kształcie? (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Waga kuchenna z dokładnością do 1 dag.
 • B. Cylinder miarowy i woda.
 • C. Szklane naczynie w kształcie walca.
 • D. Termometr.

3. Co oznacza wzór ( d = m_cieczy / V_cieczy )? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Jest to wzór na obliczenie ciężaru cieczy.
 • B. Jest to wzór na obliczenie objętości cieczy.
 • C. Jest to wzór na obliczenie gęstości cieczy.
 • D. Jest to wzór na obliczenie masy cieczy.

4. Jaką gęstość ma aerogel, i dlaczego jest to materiał wyjątkowy? (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. 1,9 kg/m³; ponieważ jest to ciało stałe o gęstości niewiele większej niż gęstość powietrza.
 • B. 1,2 kg/m³; ponieważ jest to ciało stałe o gęstości mniejszej niż gęstość powietrza.
 • C. 1,6 g/cm³; ponieważ jest to ciało stałe wykorzystywane jako izolator ciepła.
 • D. 1,9 kg/m³; ponieważ jest wyjątkowo odporny na wysokie temperatury.

5. Jakie przyrządy należy dopasować do osoby chcącej wyznaczyć gęstość drewnianego klocka? (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Waga jubilerska.
 • B. Cylinder miarowy.
 • C. Linijka.
 • D. Termometr.

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. ABCD
 • 2. BC
 • 3. C
 • 4. AD
 • 5. ABC

Edukacyjne Filmy Wideo z Działu Wyznaczanie gęstości

Sprawdzian składa się z 7 pytań, za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w sprawdzianie jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian

Aby szybciej przyswoić wiedzę pobierz sprawdzian PDF z odpowiedziami na ostatniej stronie.

Pobierz sprawdzian PDF

Powiązane tematy z działu Właściwości i budowa materii - Dział 2

Atomy i cząsteczki Oddziaływania miedzycząsteczkowe Badanie napięcia powierzchniowego Stany skupienia. Wlaściwości ciał stałych, cieczy i gazów Masa a siła ciężkości Gęstość Wyznaczanie gęstości Powtórzenie. Właściwości i budowa materii

Inne działy z Fizyki dla klasy 7

Właściwości i budowa materii - Dział 2 Hydrostatyka i aerostatyka - Dział 3

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Fizyka klasa 7 Biologia klasa 7 Geografia klasa 7 Chemia klasa 7 Historia klasa 7