Oddziaływania Międzycząsteczkowe - Fiszki, Sprawdziany i Materiały do Druku dla Klasy 7 z Podręcznika 'Spotkania z Fizyką'

undefined
undefined

Odkryj tajniki oddziaływań międzycząsteczkowych w tej dedykowanej sekcji dla klasy 7. Nasze zasoby z 'Spotkań z Fizyką' zapewniają głębokie zrozumienie tego kluczowego zagadnienia w nauce o fizyce.

 • Oddziaływania Międzycząsteczkowe: Zrozumienie mechanizmów oddziaływań między cząsteczkami i ich wpływu na właściwości materii.
 • Fiszki: Przyswajaj wiedzę w łatwy sposób dzięki naszym fiszkom, idealnym do szybkiego uczenia się kluczowych pojęć.
 • Sprawdziany: Testuj swoją wiedzę z oddziaływań międzycząsteczkowych przez nasze kompleksowe sprawdziany.
 • Materiały do Druku: Korzystaj z gotowych materiałów, które ułatwią Ci naukę i powtórzenie wiedzy w domu.

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Oddziaływania miedzycząsteczkowe".

1. Co powoduje, że krople wody pozostają na ściankach naczynia po wylaniu wody? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Grawitacja
 • B. Siły przylegania
 • C. Napięcie powierzchniowe
 • D. Wiskowatość

2. Jakie zjawiska są skutkiem oddziaływań międzycząsteczkowych? (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Formowanie się kropli wody
 • B. Wznoszenie się cieczy w kapilarach
 • C. Przyleganie mokrego ubrania
 • D. Wytwarzanie dźwięku przez instrumenty muzyczne

3. Jaki typ menisku powstanie, jeśli siły przylegania między cząsteczkami cieczy i ściankami naczynia są większe niż siły spójności między cząsteczkami cieczy? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Wypukły
 • B. Wklęsły
 • C. Płaski
 • D. Zmienny

4. Które z poniższych stwierdzeń dotyczą sił spójności? (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Działają tylko między cząsteczkami tej samej substancji.
 • B. Powodują przyleganie cieczy do ścianek naczynia.
 • C. Są przyczyną wznoszenia się cieczy w kapilarach.
 • D. Odpowiadają za powstawanie kropli wody.

5. Jaki jest efekt zastosowania kleju? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Zwiększa napięcie powierzchniowe
 • B. Zmniejsza siły przylegania
 • C. Zwiększa siły spójności i przylegania
 • D. Nie wpływa na oddziaływania międzycząsteczkowe

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. B
 • 2. ABC
 • 3. B
 • 4. AD
 • 5. C

Edukacyjne Filmy Wideo z Działu Oddziaływania miedzycząsteczkowe

Sprawdzian składa się z 9 pytań, za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w sprawdzianie jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian

Aby szybciej przyswoić wiedzę pobierz sprawdzian PDF z odpowiedziami na ostatniej stronie.

Pobierz sprawdzian PDF

Powiązane tematy z działu Właściwości i budowa materii - Dział 2

Atomy i cząsteczki Oddziaływania miedzycząsteczkowe Badanie napięcia powierzchniowego Stany skupienia. Wlaściwości ciał stałych, cieczy i gazów Masa a siła ciężkości Gęstość Wyznaczanie gęstości Powtórzenie. Właściwości i budowa materii

Inne działy z Fizyki dla klasy 7

Właściwości i budowa materii - Dział 2 Hydrostatyka i aerostatyka - Dział 3

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Fizyka klasa 7 Biologia klasa 7 Geografia klasa 7 Chemia klasa 7 Historia klasa 7