Gęstość: Fiszki, Sprawdziany i Materiały Edukacyjne do Druku dla Klasy 7 - 'Spotkania z Fizyką'

undefined
undefined

Zapraszamy do zgłębienia tematu gęstości w ramach kursu 'Spotkania z Fizyką' dla klasy 7. Wykorzystaj nasze zasoby, aby zrozumieć, jak mierzyć i obliczać gęstość różnych substancji.

 • Gęstość: Poznaj, co to jest gęstość, jak jest mierzona i jakie ma zastosowanie w nauce.
 • Fiszki: Użyj naszych fiszek, aby szybko zapamiętać ważne wzory i definicje związane z gęstością.
 • Sprawdziany: Przetestuj swoją wiedzę z gęstości, rozwiązując nasze sprawdziany i przygotowując się do testów.
 • Materiały do Druku: Skorzystaj z naszych materiałów edukacyjnych, które pomogą Ci w nauce w domu.

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Gęstość".

1. Co to jest gęstość? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Ilość ciepła w substancji
 • B. Masa substancji zawarta w jednostkowej objętości
 • C. Wielkość opisująca twardość materiału
 • D. Miara prędkości dźwięku w substancji

2. Jakie jest oznaczenie literowe gęstości? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. g
 • B. m
 • C. v
 • D. d

3. Jaką jednostkę ma gęstość w układzie SI? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. kg/m³
 • B. g/cm³
 • C. kg/l
 • D. N/m²

4. Jaki jest wzór na obliczenie gęstości? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. d = V / m
 • B. d = m / V
 • C. d = m * V
 • D. d = V - m

5. Co oznacza litera "m" we wzorze na gęstość? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Moment siły
 • B. Moc
 • C. Masa
 • D. Metr

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. B
 • 2. D
 • 3. A
 • 4. B
 • 5. C

Edukacyjne Filmy Wideo z Działu Gęstość

Sprawdzian składa się z 11 pytań, za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w sprawdzianie jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian

Aby szybciej przyswoić wiedzę pobierz sprawdzian PDF z odpowiedziami na ostatniej stronie.

Pobierz sprawdzian PDF

Powiązane tematy z działu Właściwości i budowa materii - Dział 2

Atomy i cząsteczki Oddziaływania miedzycząsteczkowe Badanie napięcia powierzchniowego Stany skupienia. Wlaściwości ciał stałych, cieczy i gazów Masa a siła ciężkości Gęstość Wyznaczanie gęstości Powtórzenie. Właściwości i budowa materii

Inne działy z Fizyki dla klasy 7

Właściwości i budowa materii - Dział 2 Hydrostatyka i aerostatyka - Dział 3

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Fizyka klasa 7 Biologia klasa 7 Geografia klasa 7 Chemia klasa 7 Historia klasa 7