Siła nacisku na podłoże, parcie i ciśnienie - Fiszki, Sprawdziany i Materiały do Druku dla Klasy 7 z Podręcznika 'Spotkania z Fizyką'

undefined
undefined

Dołącz do nas, aby zgłębić podstawy fizyki dotyczące siły nacisku, parcia i ciśnienia z podręcznika 'Spotkania z Fizyką' dla klasy 7. Użyj naszych fiszek, sprawdzianów i materiałów do druku, aby zrozumieć i nauczyć się obliczać te ważne koncepcje fizyczne.

 • Siła nacisku: Dowiedz się, jak siła działa na różne powierzchnie i jak ją obliczać.
 • Parcie: Zrozum, jak ciecze i gazy wywierają nacisk na powierzchnie.
 • Ciśnienie: Naucz się, jak obliczać ciśnienie w różnych warunkach i sytuacjach.

Podsumowanie najważniejszych zagadnień z tematu Siła nacisku na podłoże, parcie i ciśnienie

1. Siła nacisku

Jest to siła, z jaką jedno ciało działa na powierzchnię drugiego. Nacisk jest zawsze skierowany prostopadle do tej powierzchni i może być rozłożony na składowe, zależnie od kierunku działania siły.

2. Parcie

To siła nacisku wywierana przez ciecze i gazy na ścianki naczyń lub inne ciała w nich zanurzone. Parcie działa również prostopadle do każdej powierzchni, na którą oddziałuje, co ma znaczenie w zrozumieniu zjawisk takich jak unoszenie się balonów czy działanie śluz.

3. Ciśnienie

To iloraz siły nacisku i pola powierzchni, na którą ta siła działa. Ciśnienie jest wielkością skalarną i w układzie SI wyrażane jest w paskalach (Pa), gdzie 1 Pa to ciśnienie wywierane przez siłę 1 newton na powierzchnię 1 metra kwadratowego.

4. Zastosowania w praktyce

Pojęcia te mają kluczowe znaczenie w rozumieniu i projektowaniu wielu codziennych i specjalistycznych urządzeń, od opon samochodowych, przez obuwie sportowe, po konstrukcję statków i samolotów.

5. Bezpieczeństwo

Zrozumienie ciśnienia i nacisku ma również zastosowanie w bezpieczeństwie, na przykład w rozkładaniu ciężaru na większej powierzchni w celu uniknięcia załamania się lodu pod ciężarem człowieka, czy w projektowaniu obuwia zimowego i nart, które zapobiegają zapadaniu się w śniegu.

6. Doświadczenia i zastosowania praktyczne

W dziale przedstawione są również doświadczenia, które pomagają zrozumieć wpływ kształtu i powierzchni na ciśnienie oraz nacisk, takie jak eksperyment z pudełkiem wypełnionym plasteliną i jego odciskiem na powierzchni mąki.

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Siła nacisku na podłoże, parcie i ciśnienie".

1. Parcie jest siłą nacisku cieczy lub gazu na: (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Każdą powierzchnię
 • B. Powierzchnię poziomą
 • C. Powierzchnię pionową
 • D. Powierzchnię zakrzywioną

2. Jednostką ciśnienia w układzie SI jest: (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Newton
 • B. Pascal
 • C. Kilogram na metr kwadratowy
 • D. Atmosfera

3. Na jaką powierzchnię parcie działa prostopadle? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Na powierzchnię zakrzywioną
 • B. Na każdą powierzchnię
 • C. Na powierzchnię skierowaną w górę
 • D. Na powierzchnię skierowaną w dół

4. Która z wartości odpowiada ciśnieniu 0,002 MPa wyrażonemu w paskalach? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. 2000 Pa
 • B. 20 Pa
 • C. 2 Pa
 • D. 0,2 Pa

5. W których sytuacjach ważne jest uzyskanie jak najmniejszego ciśnienia? (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Stąpanie po lodzie
 • B. Jazda buldożerem po grząskim terenie
 • C. Wspinaczka górska
 • D. Jazda na nartach po śniegu

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. A
 • 2. B
 • 3. B
 • 4. A
 • 5. AD

Edukacyjne Filmy Wideo z Działu Siła nacisku na podłoże, parcie i ciśnienie

Sprawdzian składa się z 7 pytań, za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w sprawdzianie jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian

Aby szybciej przyswoić wiedzę pobierz sprawdzian PDF z odpowiedziami na ostatniej stronie.

Pobierz sprawdzian PDF

Powiązane tematy z działu Hydrostatyka i aerostatyka - Dział 3

Siła nacisku na podłoże, parcie i ciśnienie Ciśnienie hydrostatyczne, ciśnienie atmosferyczne Prawo Pascala Prawo Archimedesa Prawo Archimedesa a pływanie ciał

Inne działy z Fizyki dla klasy 7

Właściwości i budowa materii - Dział 2 Hydrostatyka i aerostatyka - Dział 3

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Fizyka klasa 7 Biologia klasa 7 Geografia klasa 7 Chemia klasa 7 Historia klasa 7