Atomy i cząsteczki - Fiszki, Sprawdziany, Materiały do Druku dla Klasy 7 z 'Chemia Nowej Ery'

Atomy i cząsteczki - Fiszki, Sprawdziany, Materiały do Druku dla Klasy 7 z 'Chemia Nowej Ery'
Atomy i cząsteczki - Fiszki, Sprawdziany, Materiały do Druku dla Klasy 7 z 'Chemia Nowej Ery'

Dział: Atomy i cząsteczki - "Chemia Nowej Ery" dla Klasy 7

Zapraszamy do sekcji edukacyjnej poświęconej chemii dla klasy 7, gdzie przybliżymy fascynujący świat atomów i cząsteczek. Nasz kurs 'Chemia Nowej Ery' oferuje dogłębne wprowadzenie do podstaw chemii, od budowy atomu po układ okresowy pierwiastków.

Oto, co dla Ciebie przygotowaliśmy:

 • Atomy i Cząsteczki - Składniki Materii: Odkryj, jak atomy i cząsteczki tworzą świat wokół nas, stając się podstawą wszystkiego, co istnieje.
 • Masa Atomowa, Masa Cząsteczkowa: Zrozum, jak naukowcy określają masę tych maleńkich cząstek i co to oznacza dla zrozumienia materii.
 • Budowa Atomu - Nukleony i Elektrony: Poznaj szczegóły struktury atomu, w tym role nukleonów i elektronów.
 • Izotopy: Dowiedz się, czym są izotopy i jakie mają znaczenie w nauce i technologii.
 • Układ Okresowy Pierwiastków Chemicznych: Eksploruj układ okresowy i zrozum, jak położenie pierwiastków w tym układzie wpływa na ich właściwości.
 • Zależność Budowy Atomu od Położenia w Układzie Okresowym: Odkryj, jak struktura atomu pierwiastka chemicznego jest powiązana z jego miejscem w układzie okresowym.

Wykorzystaj nasze zasoby, aby zgłębić wiedzę na temat atomów, cząsteczek i układu okresowego. W naszej sekcji nauka jest nie tylko skuteczna, ale także dostosowana do Twoich indywidualnych potrzeb. Dołącz do nas i ciesz się nauką, która jest zarówno efektywna, jak i przyjemna!

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Atomy i cząsteczki".

1. Co to jest dyfuzja? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Proces, w którym cząsteczki poruszają się od obszaru wyższego ciśnienia do niższego.
 • B. Samorzutne wnikanie cząstek jednej substancji między cząstki drugiej substancji.
 • C. Proces, w którym ciecz zamienia się w gaz.
 • D. Reakcja chemiczna między dwoma pierwiastkami.

2. Który z poniższych procesów jest przykładem dyfuzji? (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Spalanie węgla
 • B. Roztopienie masła na patelni
 • C. Rozchodzenie się zapachu pieczonego ciasta
 • D. Wlewanie soku do wody

3. Jakie były podstawowe założenia teorii atomistyczno-cząsteczkowej budowy materii według Johna Daltona? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Atomy różnych pierwiastków mają różne masy i rozmiary.
 • B. Atom jest największą częścią pierwiastka chemicznego, która ma wszystkie cechy tego pierwiastka.
 • C. Atomy tego samego pierwiastka są identyczne pod względem masy i rozmiarów.
 • D. Związek chemiczny jest zbiorem różnych atomów.

4. Co to jest atom? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Największa część pierwiastka zachowująca jego właściwości chemiczne.
 • B. Najmniejsza część pierwiastka zachowująca jego właściwości chemiczne.
 • C. Zbiór różnych pierwiastków chemicznych.
 • D. Układ złożony z połączonych ze sobą atomów różnych pierwiastków.

5. W jakich jednostkach wyraża się masę atomu? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Gramach
 • B. Kilogramach
 • C. Jednostkach masy atomowej (u)
 • D. Centymetrach sześciennych

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. B
 • 2. BCD
 • 3. C
 • 4. B
 • 5. C

Wybierz jeden lub wiele tematów i rozpocznij sprawdzian!

Aby szybciej przyswoić wiedzę poćwicz z fiszkami lub wydrukuj test z odpowiedziami na ostatniej stronie. Test za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w fiszkach oraz sprawdzianach jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian Poćwicz z Fiszkami

Powiązane tematy z działu Atomy i cząsteczki

Atomy i cząsteczki - składniki materii Masa atomowa, masa cząsteczkowa Budowa atomu - nukleony i elektrony Izotopy Układ okresowy pierwiastków chemicznych Zależność między budową atomu pierwiastka chemicznego a jego położeniem w układzie okresowym

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Chemia klasa 7 Geografia klasa 7 Historia klasa 7 Biologia klasa 7 Fizyka klasa 7