Atomy i cząsteczki - składniki materii Fiszki, Sprawdziany, Materiały do Druku dla Klasy 7 z 'Chemia Nowej Ery'

Ilustracja przedstawiająca proces dyfuzji, gdzie cząstki jednej substancji przenikają między cząstki drugiej na białym tle.
Ilustracja przedstawiająca proces dyfuzji, gdzie cząstki jednej substancji przenikają między cząstki drugiej na białym tle.

Zapraszamy do przejrzystej i interaktywnej sekcji poświęconej atomom i cząsteczkom - podstawowym składnikom materii. Ta dedykowana część z podręcznika 'Chemia Nowej Ery' dla klasy 7 oferuje głębokie zrozumienie tej fundamentalnej koncepcji w nauce o chemii.

 • Atomy i Cząsteczki - Składniki Materii: Poznaj fascynujący świat atomów i cząsteczek, które są budulcem wszystkiego, co nas otacza.
 • Fiszki: Ułatw sobie naukę dzięki zestawom fiszek, które pomogą Ci szybko zapamiętać kluczowe fakty i pojęcia.
 • Sprawdzian: Testuj swoją wiedzę i umiejętności za pomocą naszego sprawdzianu, aby lepiej przygotować się do egzaminów.
 • Materiał do Druku: Skorzystaj z naszych starannie przygotowanych materiałów do druku, które pomogą Ci w nauce i powtórzeniu materiału i pobierz go w formacie PDF.
 • Interaktywne Zasoby: Użyj naszych interaktywnych narzędzi edukacyjnych, aby w pełni zanurzyć się w temacie i lepiej zrozumieć złożoność atomów i cząsteczek oraz składników materii.

Podsumowanie najważniejszych zagadnień z tematu Atomy i cząsteczki - składniki materii

1. Zjawisko dyfuzji

Dyfuzja to proces samorzutnego mieszania się cząsteczek różnych substancji, który odbywa się nieustannie dzięki ruchowi tych cząsteczek. Można go obserwować, na przykład, w przypadku rozpuszczania manganianu(VII) potasu w wodzie czy rozprzestrzeniania się atramentu.

2. Teoria atomistyczno-cząsteczkowa Johna Daltona (1803)

Teoria ta zakłada, że wszystkie atomy danego pierwiastka są identyczne, kuliste i stanowią najmniejsze części tego pierwiastka. Są one również najmniejszą jednostką materii.

3. Rozmiary atomów

Atomy są niezwykle małe; na przykład, średnica atomu wodoru wynosi około 0,000 000 008 cm. Masa atomu wyrażana jest w jednostkach masy atomowej (u).

4. Podstawy matematyczne i obliczenia

Sekcja ta zawiera przykłady matematyczne do przeliczania gramów na jednostki masy atomowej i vice versa. Jest to kluczowe dla zrozumienia i kwantyfikacji zjawisk na poziomie atomowym i molekularnym.

5. Rola dyfuzji w różnych stanach skupienia

Dyfuzja jest najintensywniejsza w gazach, gdzie cząsteczki są daleko od siebie i poruszają się szybko. W cieczach zachodzi wolniej, a w substancjach stałych jest ograniczona.

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Atomy i cząsteczki - składniki materii".

1. Co to jest dyfuzja? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Proces, w którym cząsteczki poruszają się od obszaru wyższego ciśnienia do niższego.
 • B. Samorzutne wnikanie cząstek jednej substancji między cząstki drugiej substancji.
 • C. Proces, w którym ciecz zamienia się w gaz.
 • D. Reakcja chemiczna między dwoma pierwiastkami.

2. Który z poniższych procesów jest przykładem dyfuzji? (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Spalanie węgla
 • B. Roztopienie masła na patelni
 • C. Rozchodzenie się zapachu pieczonego ciasta
 • D. Wlewanie soku do wody

3. Jakie były podstawowe założenia teorii atomistyczno-cząsteczkowej budowy materii według Johna Daltona? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Atomy różnych pierwiastków mają różne masy i rozmiary.
 • B. Atom jest największą częścią pierwiastka chemicznego, która ma wszystkie cechy tego pierwiastka.
 • C. Atomy tego samego pierwiastka są identyczne pod względem masy i rozmiarów.
 • D. Związek chemiczny jest zbiorem różnych atomów.

4. Co to jest atom? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Największa część pierwiastka zachowująca jego właściwości chemiczne.
 • B. Najmniejsza część pierwiastka zachowująca jego właściwości chemiczne.
 • C. Zbiór różnych pierwiastków chemicznych.
 • D. Układ złożony z połączonych ze sobą atomów różnych pierwiastków.

5. W jakich jednostkach wyraża się masę atomu? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Gramach
 • B. Kilogramach
 • C. Jednostkach masy atomowej (u)
 • D. Centymetrach sześciennych

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. B
 • 2. BCD
 • 3. C
 • 4. B
 • 5. C

Edukacyjne Filmy Wideo z Działu Atomy i cząsteczki - składniki materii

Sprawdzian składa się z 11 pytań, za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w sprawdzianie jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian

Aby szybciej przyswoić wiedzę pobierz sprawdzian PDF z odpowiedziami na ostatniej stronie.

Pobierz sprawdzian PDF

Powiązane tematy z działu Atomy i cząsteczki

Atomy i cząsteczki - składniki materii Masa atomowa, masa cząsteczkowa Budowa atomu - nukleony i elektrony Izotopy Układ okresowy pierwiastków chemicznych Zależność między budową atomu pierwiastka chemicznego a jego położeniem w układzie okresowym

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Chemia klasa 7 Geografia klasa 7 Historia klasa 7 Biologia klasa 7 Fizyka klasa 7