Masa atomowa, masa cząsteczkowa Fiszki, Sprawdziany, Materiały do Druku dla Klasy 7 z 'Chemia Nowej Ery'

undefined
undefined

Odkryj tajniki masy atomowej i masy cząsteczkowej z naszymi zasobami edukacyjnymi dla klasy 7 z 'Chemia Nowej Ery'. Użyj naszych fiszek, sprawdzianów i materiałów do druku, aby zrozumieć, jak obliczać i interpretować te ważne miary w chemii.

 • Masa Atomowa, Masa Cząsteczkowa: Zdobądź wiedzę na temat obliczania masy atomowej i masy cząsteczkowej, które są kluczowe dla zrozumienia budowy materii.
 • Fiszki: Wykorzystaj fiszki, aby szybko zapamiętać wzory i metody obliczania masy atomowej i masy cząsteczkowej.
 • Sprawdziany: Przetestuj swoją wiedzę, rozwiązując sprawdziany, które obejmują zarówno teorię, jak i praktyczne zadania.
 • Materiały do Druku: Skorzystaj z naszych materiałów do druku, aby lepiej przygotować się do lekcji i egzaminów.

Podsumowanie najważniejszych zagadnień z tematu Masa atomowa, masa cząsteczkowa

1. Masa atomowa

Masa pojedynczego atomu pierwiastka wyrażona w jednostkach masy atomowej (u).

2. Masa cząsteczkowa

Suma mas atomowych wszystkich atomów w cząsteczce.

3. Obliczanie masy cząsteczkowej

 • Odczytanie mas atomowych pierwiastków z układu okresowego.
 • Ustalenie liczby atomów każdego pierwiastka w cząsteczce.
 • Pomnożenie masy atomowej każdego pierwiastka przez liczbę jego atomów w cząsteczce.
 • Zsumowanie wszystkich wartości dla uzyskania masy cząsteczkowej.

4. Przykłady i ćwiczenia

Krok po kroku wyjaśnione metody obliczeń dla związków takich jak O₂, CO₂, Al(OH)₃, Ni(SO₄)₂.

5. Znaczenie układu okresowego

Niezbędność znajomości układu okresowego dla ustalania mas atomowych i wykonania obliczeń.

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Masa atomowa, masa cząsteczkowa".

1. Jaka jest masa atomowa wodoru (H)? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. 0,5 u
 • B. 1 u
 • C. 1,008 u
 • D. 2 u

2. Jak obliczyć masę cząsteczkową dwutlenku węgla (CO₂)? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Dodaj masę atomową jednego atomu węgla do masy atomowej dwóch atomów tlenu.
 • B. Pomnóż masę atomową węgla przez dwa i dodaj masę atomową jednego atomu tlenu.
 • C. Dodaj masę atomową dwóch atomów węgla do masy atomowej jednego atomu tlenu.
 • D. Pomnóż masę atomową węgla przez dwa i dodaj masę atomową dwóch atomów tlenu.

3. Jaka jest masa atomowa glinu (Al)? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. 26 u
 • B. 26,98 u
 • C. 27 u
 • D. 28 u

4. Co jest potrzebne do obliczenia masy cząsteczkowej związku chemicznego? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Wzór chemiczny związku i układ okresowy pierwiastków.
 • B. Temperatura i ciśnienie panujące w laboratorium.
 • C. Rozpuszczalność związku w wodzie.
 • D. Wzór strukturalny związku i czas reakcji chemicznej.

5. Jak obliczamy masę cząsteczkową dla związku chemicznego Ni²(SO⁴)³? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Sumujemy masy atomowe dwóch atomów niklu, trzech atomów siarki i dwunastu atomów tlenu.
 • B. Sumujemy masy atomowe dwóch atomów niklu, trzech atomów siarki i czterech atomów tlenu.
 • C. Sumujemy masę atomową jednego atomu niklu, jednego atomu siarki i trzech atomów tlenu.
 • D. Sumujemy masę atomową jednego atomu niklu, trzech atomów siarki i czterech atomów tlenu.

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. B
 • 2. A
 • 3. B
 • 4. A
 • 5. A

Sprawdzian składa się z 10 pytań, za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w sprawdzianie jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian

Aby szybciej przyswoić wiedzę pobierz sprawdzian PDF z odpowiedziami na ostatniej stronie.

Pobierz sprawdzian PDF

Powiązane tematy z działu Atomy i cząsteczki

Atomy i cząsteczki - składniki materii Masa atomowa, masa cząsteczkowa Budowa atomu - nukleony i elektrony Izotopy Układ okresowy pierwiastków chemicznych Zależność między budową atomu pierwiastka chemicznego a jego położeniem w układzie okresowym

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Chemia klasa 7 Geografia klasa 7 Historia klasa 7 Biologia klasa 7 Fizyka klasa 7