Układ okresowy pierwiastków chemicznych Fiszki, Sprawdziany, Materiały do Druku dla Klasy 7 z 'Chemia Nowej Ery'

undefined
undefined

Witamy w fascynującym świecie układu okresowego pierwiastków chemicznych z 'Chemia Nowej Ery' dla klasy 7. Odkryj tajniki układu okresowego, jego historię, strukturę i znaczenie w nauce o chemii.

 • Układ Okresowy Pierwiastków: Poznaj historię układu okresowego, zrozum jego strukturę i dowiedz się, jak klasyfikuje się pierwiastki.
 • Fiszki: Skorzystaj z naszych fiszek, aby zapamiętać kluczowe pojęcia i fakty dotyczące układu okresowego.
 • Sprawdziany: Sprawdź swoje zrozumienie układu okresowego, rozwiązując nasze sprawdziany.
 • Materiały do Druku: Użyj naszych materiałów do druku, aby lepiej przygotować się do testów i zrozumieć zasady klasyfikacji pierwiastków.

Podsumowanie najważniejszych zagadnień z tematu Układ okresowy pierwiastków chemicznych

1. Twórca układu okresowego

Dmitrij Mendelejew jest uznawany za twórcę układu okresowego pierwiastków, który w 1869 roku opublikował tabelę pierwiastków zorganizowanych według wzrastającej masy atomowej.

2. Prawo okresowości

Prawo okresowości stwierdza, że właściwości chemiczne pierwiastków są funkcją ich liczby atomowej i wykazują charakterystyczne powtarzanie się (okresowość).

3. Okresy i grupy

Układ okresowy składa się z poziomych rzędów zwanych okresami i pionowych kolumn zwanych grupami. W układzie jest 7 okresów i 18 grup.

4. Podobieństwa i różnice w grupach

Pierwiastki w tej samej grupie mają podobne właściwości chemiczne, natomiast pierwiastki w tym samym okresie mają różne właściwości chemiczne.

5. Nazewnictwo grup

Nazwy grup często pochodzą od nazw pierwiastków, które zajmują w nich pierwsze miejsca, na przykład grupa 1 to litowce, grupa 17 to fluorowce, a grupa 18 to helowce.

6. Znaczenie liczby atomowej

Liczba atomowa (Z) określa liczbę protonów w jądrze atomu danego pierwiastka i jest kluczowa dla identyfikacji pierwiastka w układzie okresowym.

7. Przewidywanie istnienia pierwiastków

Mendelejew przewidział istnienie i właściwości nieodkrytych pierwiastków na podstawie luk w swojej tabeli, co później zostało potwierdzone odkryciami.

8. Modyfikacje układu Mendelejewa

Z biegiem czasu układ okresowy został zmodyfikowany i rozszerzony, w szczególności po odkryciu struktury atomu i znaczenia liczby atomowej.

9. Podział na metale i niemetale

W układzie okresowym pierwiastki mogą być również klasyfikowane jako metale i niemetale, gdzie metale znajdują się głównie po lewej stronie i na dole tabeli, a niemetale po prawej stronie i na górze.

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Układ okresowy pierwiastków chemicznych".

1. Kto jest twórcą układu okresowego pierwiastków chemicznych? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Albert Einstein
 • B. Antoine Lavoisier
 • C. Dmitrij Mendelejew
 • D. Isaac Newton

2. Jakie właściwości miały pomóc w systematyzacji pierwiastków według Mendelejewa? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Temperatura wrzenia
 • B. Gęstość
 • C. Masę atomową
 • D. Liczbę protonów

3. Co oznacza numer okresu w układzie okresowym? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Liczbę protonów w atomie
 • B. Liczbę elektronów w atomie
 • C. Poziom energii głównego elektronu
 • D. Wartość liczby atomowej

4. Jakie cechy mają pierwiastki w tej samej grupie układu okresowego? (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Tę samą liczbę elektronów walencyjnych
 • B. Tę samą liczbę neutronów
 • C. Podobne właściwości chemiczne
 • D. Tę samą masę atomową

5. Jak nazywa się grupa 17 w układzie okresowym? (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Alkaliczne
 • B. Ziem rzadkich
 • C. Fluorowce
 • D. Halogeny

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. C
 • 2. C
 • 3. D
 • 4. AC
 • 5. CD

Sprawdzian składa się z 10 pytań, za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w sprawdzianie jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian

Aby szybciej przyswoić wiedzę pobierz sprawdzian PDF z odpowiedziami na ostatniej stronie.

Pobierz sprawdzian PDF

Powiązane tematy z działu Atomy i cząsteczki

Atomy i cząsteczki - składniki materii Masa atomowa, masa cząsteczkowa Budowa atomu - nukleony i elektrony Izotopy Układ okresowy pierwiastków chemicznych Zależność między budową atomu pierwiastka chemicznego a jego położeniem w układzie okresowym

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Chemia klasa 7 Geografia klasa 7 Historia klasa 7 Biologia klasa 7 Fizyka klasa 7