Zależność między budową atomu pierwiastka chemicznego a jego położeniem w układzie okresowym Fiszki, Sprawdziany, Materiały do Druku dla Klasy 7 z 'Chemia Nowej Ery'

undefined
undefined

Odkryj związek między strukturą atomu a jego miejscem w układzie okresowym z naszymi materiałami edukacyjnymi dla klasy 7. Skorzystaj z fiszek, sprawdzianów i materiałów do druku, aby zrozumieć, jak budowa atomu wpływa na jego właściwości chemiczne.

 • Budowa Atomu i Układ Okresowy: Poznaj, jak liczba elektronów walencyjnych i liczba powłok elektronowych atomu wpływa na jego położenie w układzie okresowym.
 • Fiszki: Użyj fiszek, aby szybko przyswoić kluczowe pojęcia i zasady związane z budową atomu.
 • Sprawdziany: Sprawdź swoją wiedzę, rozwiązując sprawdziany, które pomogą Ci zrozumieć zależność między budową atomu a układem okresowym.
 • Materiały do Druku: Skorzystaj z naszych materiałów do druku, aby ułatwić sobie naukę i powtórzenie materiału.

Podsumowanie najważniejszych zagadnień z tematu Zależność między budową atomu pierwiastka chemicznego a jego położeniem w układzie okresowym

1. Odczytywanie informacji z układu okresowego

Na podstawie położenia pierwiastka w układzie okresowym można określić numer grupy i okresu, liczbę atomową (Z), liczbę protonów (p⁺), liczbę elektronów (e⁻), liczbę elektronów walencyjnych oraz masę atomową (u).

2. Liczba elektronów walencyjnych

Dla pierwiastków w grupach 1 i 2 liczba elektronów walencyjnych odpowiada numerowi grupy. Dla pierwiastków w grupach 13-18 liczba elektronów walencyjnych jest równa numerowi grupy minus 10.

3. Liczba powłok elektronowych

Numer okresu w układzie okresowym wskazuje na liczbę powłok elektronowych w atomie.

4. Konfiguracja elektronowa

Przykłady konfiguracji elektronowej pierwiastków pokazują rozmieszczenie elektronów na poszczególnych powłokach (np. K2L6, K2L8M3).

5. Zmiana charakteru chemicznego pierwiastków

Charakter chemiczny pierwiastków zmienia się od metalicznego do niemetalicznego w miarę zwiększania się numeru grupy od 1 do 18.

6. Aktywność chemiczna

Aktywność chemiczna metali (głównie grup 1 i 2) wzrasta z rosnącą liczbą atomową. Dla niemetali (głównie fluorowców) wzrasta z malejącą liczbą atomową.

7. Zdolność do oddawania i przyjmowania elektronów

Zdolność oddawania elektronów przez metale wzrasta w miarę zwiększania się numeru okresu, natomiast zdolność przyjmowania elektronów przez niemetale wzrasta z malejącym numerem okresu.

8. Puzzle układu okresowego

Każdy pierwiastek ma ściśle określone miejsce w układzie okresowym, które determinuje jego właściwości fizyczne i chemiczne.

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Zależność między budową atomu pierwiastka chemicznego a jego położeniem w układzie okresowym".

1. Ile elektronów walencyjnych ma atom węgla, który znajduje się w 14 grupie układu okresowego? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 6
 • D. 8

2. Jaka jest maksymalna liczba elektronów, które może pomieścić druga powłoka elektronowa (L)? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. 2
 • B. 8
 • C. 18
 • D. 32

3. Który z podanych pierwiastków ma większą tendencję do oddawania elektronów? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Magnez (Mg)
 • B. Fluor (F)
 • C. Azot (N)
 • D. Sód (Na)

4. Jeśli atom znajduje się w 3 okresie, ile ma powłok elektronowych? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

5. Atom którego z pierwiastków będzie miał konfigurację elektronową zakończoną na M³? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. 5 grupa, 3 okres
 • B. 3 grupa, 5 okres
 • C. 13 grupa, 2 okres
 • D. 2 grupa, 13 okres

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. B
 • 2. B
 • 3. D
 • 4. C
 • 5. A

Edukacyjne Filmy Wideo z Działu Zależność między budową atomu pierwiastka chemicznego a jego położeniem w układzie okresowym

Sprawdzian składa się z 10 pytań, za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w sprawdzianie jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian

Aby szybciej przyswoić wiedzę pobierz sprawdzian PDF z odpowiedziami na ostatniej stronie.

Pobierz sprawdzian PDF

Powiązane tematy z działu Atomy i cząsteczki

Atomy i cząsteczki - składniki materii Masa atomowa, masa cząsteczkowa Budowa atomu - nukleony i elektrony Izotopy Układ okresowy pierwiastków chemicznych Zależność między budową atomu pierwiastka chemicznego a jego położeniem w układzie okresowym

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Chemia klasa 7 Geografia klasa 7 Historia klasa 7 Biologia klasa 7 Fizyka klasa 7