Budowa atomu - nukleony i elektrony Fiszki, Sprawdziany, Materiały do Druku dla Klasy 7 z 'Chemia Nowej Ery'

undefined
undefined

Zapraszamy do zgłębiania struktury atomu z naszymi zasobami edukacyjnymi dla klasy 7 z 'Chemia Nowej Ery'. Odkryj, jak są zbudowane atomy, poznając ich najważniejsze elementy: nukleony i elektrony.

 • Budowa Atomu: Poznaj strukturę atomu, w tym jądro atomowe, protony, neutrony i elektrony.
 • Nukleony i Elektrony: Zrozum, jakie role pełnią nukleony (protony i neutrony) oraz elektrony w atomie.
 • Fiszki: Użyj naszych fiszek, aby szybko przyswoić podstawowe pojęcia i fakty dotyczące budowy atomu.
 • Sprawdziany: Sprawdź swoje umiejętności i wiedzę, rozwiązując sprawdziany na temat struktury atomu.
 • Materiały do Druku: Skorzystaj z naszych materiałów edukacyjnych do druku, aby lepiej przygotować się do lekcji i egzaminów.

Podsumowanie najważniejszych zagadnień z tematu Budowa atomu - nukleony i elektrony

1. Masa Atomowa

To, ile "waży" jeden atom, wyrażone w specjalnych jednostkach, które nazywamy "u" (unit).

2. Masa Cząsteczkowa

Jeśli masz całą cząsteczkę, to jej masa to suma mas wszystkich atomów, które się w niej znajdują.

3. Jak Obliczamy Masy

 • Spójrz na układ okresowy, żeby zobaczyć, ile "waży" każdy atom.
 • Zobacz, ile masz atomów danego rodzaju w cząsteczce.
 • Pomnóż masę atomową przez liczbę atomów.
 • Dodaj te wszystkie masy razem, i masz masę cząsteczkową!

4. Przykłady do Zabawy

Spróbujmy to zrobić krok po kroku z cząsteczkami jak O₂ czy CO₂. To jak puzzle z liczbami!

5. Dlaczego Układ Okresowy jest Ważny

To jak mapa skarbów, która pomaga znaleźć masy atomowe potrzebne do naszych obliczeń.

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Budowa atomu - nukleony i elektrony".

1. Co stanowi najbardziej wewnętrzną część atomu? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Protony
 • B. Elektrony
 • C. Jądro atomowe
 • D. Powłoki elektronowe

2. Jaka jest ładunek elektryczny neutronu? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. +1
 • B. 0
 • C. -1
 • D. Zależy od izotopu

3. Ile elektronów może maksymalnie znajdować się na pierwszej powłoce elektronowej? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. 2
 • B. 8
 • C. 18
 • D. 32

4. Atom o większej liczbie elektronów ma... (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Więcej powłok elektronowych
 • B. Mniejszą liczbę powłok elektronowych
 • C. Tylko jedną powłokę elektronową
 • D. Tyle samo powłok elektronowych jak atom wodoru

5. Które elektrony nazywamy walencyjnymi? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Elektrony w jądrze atomowym
 • B. Elektrony na najbardziej zewnętrznej powłoce
 • C. Elektrony na pierwszej powłoce
 • D. Elektrony o najniższej energii

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. C
 • 2. B
 • 3. A
 • 4. A
 • 5. B

Sprawdzian składa się z 15 pytań, za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w sprawdzianie jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian

Aby szybciej przyswoić wiedzę pobierz sprawdzian PDF z odpowiedziami na ostatniej stronie.

Pobierz sprawdzian PDF

Powiązane tematy z działu Atomy i cząsteczki

Atomy i cząsteczki - składniki materii Masa atomowa, masa cząsteczkowa Budowa atomu - nukleony i elektrony Izotopy Układ okresowy pierwiastków chemicznych Zależność między budową atomu pierwiastka chemicznego a jego położeniem w układzie okresowym

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Chemia klasa 7 Geografia klasa 7 Historia klasa 7 Biologia klasa 7 Fizyka klasa 7