Europa po Kongresie Wiedeńskim - Quizy i Sprawdziany z Historii dla Klasy 7 'Wczoraj i Dziś'

Europa po Kongresie Wiedeńskim - Quizy i Sprawdziany z Historii dla Klasy 7 'Wczoraj i Dziś'
Europa po Kongresie Wiedeńskim - Quizy i Sprawdziany z Historii dla Klasy 7 'Wczoraj i Dziś'

Poznaj kluczowe zmiany polityczne w Europie po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku.

W tej sekcji znajdziesz quizy z historii klasy 7, skupiające się na Europie po Kongresie Wiedeńskim.

 • Europa po Kongresie Wiedeńskim: Zbadaj zmiany polityczne i społeczne w Europie po zakończeniu wojen napoleońskich.
 • Kongres Wiedeński: Dowiedz się więcej o decyzjach i znaczeniu Kongresu dla nowego ładu europejskiego.
 • Rewolucja Przemysłowa: Odkryj, jak przemysłowe innowacje przekształciły społeczeństwo i gospodarkę Europy.
 • Nowe idee polityczne: Zrozum wpływ nowych idei, takich jak liberalizm i nacjonalizm, na kształtowanie się Europy XIX wieku.
 • Przeciwko Świętemu Przymierzowi: Poznaj ruchy opozycyjne występujące przeciwko Świętemu Przymierzowi i ich dążenie do narodowej suwerenności.

Wybierz temat, który chcesz zgłębić i sprawdź swoją wiedzę. Powodzenia!

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Europa po kongresie wiedeńskim - Dział 1".

1. Jaki stosunek do zmian społecznych mają konserwatyści? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Chcą wprowadzać zmiany stopniowo, nie rewolucyjnie.
 • B. Dążą do szybkich i rewolucyjnych zmian.
 • C. Są przeciwni wszelkim zmianom.
 • D. Popierają jak najszybsze osiągnięcie pełnej równości i wolności.

2. Kto preferuje ograniczoną władzę rządu? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Liberałowie
 • B. Konserwatyści
 • C. Anarchiści
 • D. Monarchiści

3. Co jest cenne dla konserwatystów? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Tradycja, wiara, monarchia i rodzina
 • B. Równość, wolność gospodarcza i indywidualny rozwój
 • C. Liberalizacja narkotyków i małżeństwa jednopłciowe
 • D. Herbata o godzinie 5 po południu

4. Jakie były cele ludzi podczas Wiosny Ludów? (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Przemiany ustrojowe w Prusach i Austrii
 • B. Odzyskanie niepodległości przez Węgry
 • C. Zjednoczenie Włoch
 • D. Wolność religijna i wolność słowa w Prusach
 • E. Nowa konstytucja umacniająca rząd w Austrii
 • F. Niepodległość Texasu
 • G. Stworzenie Trzeciej Rzeszy

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. A
 • 2. A
 • 3. A
 • 4. ABCDE

Wybierz jeden lub wiele tematów i rozpocznij sprawdzian!

Aby szybciej przyswoić wiedzę poćwicz z fiszkami lub wydrukuj test z odpowiedziami na ostatniej stronie. Test za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w fiszkach oraz sprawdzianach jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian Poćwicz z Fiszkami

Powiązane tematy z Historii dla klasy 7

Nowe idee polityczne

Inne działy z Historii dla klasy 7

Europa po kongresie wiedeńskim - Dział 1 Ziemie Polskie po Kongresie wiedeńskim - Dział 2 Europa i Świat po Wiośnie Ludów - Dział 3 Ziemie Polskie po Wiośnie Ludów - Dział 4 1 Wojna Światowa - Dział 5 Świat W Okresie Międzywojennym - Dział 6 Polska w okresie międzywojennym - Dział 7

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Historia klasa 7 Biologia klasa 7 Geografia klasa 7 Chemia klasa 7 Fizyka klasa 7