Świat W Okresie Międzywojennym Dział 6 - Quizy, Fiszki i Sprawdziany PDF z Historii dla Klasy 7 'Wczoraj i Dziś' Nowa Era

Świat W Okresie Międzywojennym Dział 6 - Quizy, Fiszki i Sprawdziany PDF z Historii dla Klasy 7 'Wczoraj i Dziś' Nowa Era
Świat W Okresie Międzywojennym Dział 6 - Quizy, Fiszki i Sprawdziany PDF z Historii dla Klasy 7 'Wczoraj i Dziś' Nowa Era

Przeanalizuj świat po 1 wojnie światowej, narodziny faszyzmu, ZSRS jako imperium komunistyczne, kulturę i zmiany społeczne w okresie międzywojennym oraz drogę ku 2 wojnie światowej z 'Wczoraj i Dziś' dla klasy 7. Nasze quizy, fiszki i sprawdziany PDF pomogą Ci zrozumieć główne wydarzenia tego okresu.

 • Świat po 1 Wojnie Światowej: Poznaj główne postanowienia Traktatu Wersalskiego wobec Niemiec i ich konsekwencje.
 • Narodziny Faszyzmu: Zrozum, jak powstawał faszyzm i jakie państwa powstały po I wojnie światowej.
 • ZSRS Imperium Komunistyczne: Dowiedz się, co to jest demilitaryzacja i kto decydował na konferencji pokojowej w Paryżu.
 • Kultura i Zmiany Społeczne: Odkryj cele powołania Ligi Narodów i jakie państwa powstały po I wojnie światowej.
 • Świat na Droddze Ku 2 Wojnie Światowej: Poznaj różne aspekty życia społecznego i kulturalnego w okresie międzywojennym.

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Świat W Okresie Międzywojennym - Dział 6".

1. Jakie były główne postanowienia Traktatu Wersalskiego wobec Niemiec? (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Niemcy utraciły kolonie.
 • B. Alzacja i Lotaryngia powróciły do Francji.
 • C. Pomorze Gdańskie odzyskała Polska.
 • D. Nadrenia została zdemilitaryzowana.

2. Jakie nowe państwa powstały po I wojnie światowej? (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Odrodzona Polska
 • B. Czechosłowacja
 • C. Litwa
 • D. Finlandia

3. Co to jest demilitaryzacja i gdzie została zastosowana po I wojnie światowej? (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Likwidacja potencjału wojennego
 • B. Zastosowana w Nadrenii
 • C. Zastosowana w Alzacji
 • D. Ograniczenie liczebności armii niemieckiej do 100 tys. żołnierzy

4. Kto decydował na konferencji pokojowej w Paryżu? (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. David Lloyd George
 • B. Georges Clemenceau
 • C. Thomas Woodrow Wilson
 • D. Vittorio Orlando

5. W jakim celu powołano Ligę Narodów? (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Dla zapewnienia trwałego pokoju.
 • B. Dla współpracy międzynarodowej.
 • C. Dla kontroli demilitaryzacji Nadrenii.
 • D. Dla administracji koloniami.

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. ABCD
 • 2. ABCD
 • 3. AB
 • 4. ABCD
 • 5. AB

Wybierz jeden lub wiele tematów i rozpocznij sprawdzian!

Aby szybciej przyswoić wiedzę poćwicz z fiszkami lub wydrukuj test z odpowiedziami na ostatniej stronie. Test za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w fiszkach oraz sprawdzianach jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian Poćwicz z Fiszkami

Powiązane tematy z działu Świat W Okresie Międzywojennym - Dział 6

Świat po 1 wojnie światowej

Inne działy z Historii dla klasy 7

Europa po kongresie wiedeńskim - Dział 1 Ziemie Polskie po Kongresie wiedeńskim - Dział 2 Europa i Świat po Wiośnie Ludów - Dział 3 Ziemie Polskie po Wiośnie Ludów - Dział 4 1 Wojna Światowa - Dział 5 Świat W Okresie Międzywojennym - Dział 6 Polska w okresie międzywojennym - Dział 7

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Historia klasa 7 Biologia klasa 7 Geografia klasa 7 Chemia klasa 7 Fizyka klasa 7