Świat po 1 wojnie światowej - Fiszki, Quizy i Sprawdziany z Historii dla Klasy 7 'Wczoraj i Dziś'

undefined

Poznaj kluczowe wydarzenia i skutki I wojny światowej z 'Wczoraj i Dziś' dla klasy 7. Nasze quizy, fiszki i sprawdziany PDF pomogą Ci zrozumieć, jakie zmiany geopolityczne i społeczne miały miejsce po zakończeniu wojny.

 • Postanowienia Traktatu Wersalskiego: Dowiedz się, jakie były główne decyzje i ich wpływ na Niemcy oraz inne państwa.
 • Powstanie nowych państw: Odkryj, jakie nowe państwa pojawiły się na mapie Europy po I wojnie światowej i co to oznaczało dla stabilności regionu.
 • Demilitaryzacja: Zrozum, co to jest demilitaryzacja i gdzie została zastosowana po wojnie.
 • Konferencja pokojowa w Paryżu: Poznaj, kto miał decydujący głos na konferencji pokojowej i jakie były ich motywacje.
 • Liga Narodów: Dowiedz się, w jakim celu powołano Ligę Narodów i jakie miała zadania.

Podsumowanie najważniejszych zagadnień z tematu Świat po 1 wojnie światowej

Skutki I Wojny Światowej

 1. Traktat Wersalski i jego konsekwencje: Traktat Wersalski, podpisany po I wojnie światowej, narzucił Niemcom ograniczenia terytorialne, demilitaryzację Nadrenii, redukcję armii, utratę kolonii oraz obowiązek wypłaty odszkodowań wojennych. Nowe państwa, takie jak Polska, Czechosłowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia oraz Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, powstały na skutek rozpadu imperiów.
 2. Zmiany w Europie po wojnie: Europa doświadczyła zmiany w układzie sił po I wojnie światowej, w tym zniesienia monarchii w Niemczech, Austrii i Rosji, wprowadzenia rządów demokratycznych, a w Rosji przejęcia władzy przez bolszewików. Odnotowano również pojawienie się państw monoetnicznych oraz przesiedlenia ludności.
 3. Wielki Kryzys Gospodarczy: Krach na giełdzie nowojorskiej w 1929 roku, znany jako „czarny czwartek", zapoczątkował wielki kryzys gospodarczy. Spowodował on spadek produkcji, wzrost bezrobocia i zamknięcie fabryk. Kryzys ten miał globalny zasięg, poważnie wpływając na gospodarkę europejską.
 4. New Deal: W odpowiedzi na kryzys, prezydent USA Franklin Delano Roosevelt wprowadził New Deal, program reform ekonomiczno-społecznych, który obejmował roboty publiczne i wsparcie dla bezrobotnych.
 5. Liga Narodów: Liga Narodów została utworzona w 1920 roku z zamiarem zapobiegania kolejnym wojnom, jednak okazała się nieskuteczna. Nie przystąpiły do niej USA, a organizacja nie była w stanie zapobiec polityce agresywnej Japonii, Włoch i Niemiec, co ostatecznie doprowadziło do jej rozwiązania po wybuchu II wojny światowej.
 6. Konferencja w Locarno: W 1925 roku, podczas konferencji w Locarno, Niemcy uznały nienaruszalność granic z Francją i Belgią, ale odmówiły podobnych gwarancji Polsce i Czechosłowacji, co wskazywało na brak stabilności wschodnich granic Niemiec.

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Świat po 1 wojnie światowej".

1. Jakie były główne postanowienia Traktatu Wersalskiego wobec Niemiec? (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Niemcy utraciły kolonie.
 • B. Alzacja i Lotaryngia powróciły do Francji.
 • C. Pomorze Gdańskie odzyskała Polska.
 • D. Nadrenia została zdemilitaryzowana.

2. Jakie nowe państwa powstały po I wojnie światowej? (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Odrodzona Polska
 • B. Czechosłowacja
 • C. Litwa
 • D. Finlandia

3. Co to jest demilitaryzacja i gdzie została zastosowana po I wojnie światowej? (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Likwidacja potencjału wojennego
 • B. Zastosowana w Nadrenii
 • C. Zastosowana w Alzacji
 • D. Ograniczenie liczebności armii niemieckiej do 100 tys. żołnierzy

4. Kto decydował na konferencji pokojowej w Paryżu? (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. David Lloyd George
 • B. Georges Clemenceau
 • C. Thomas Woodrow Wilson
 • D. Vittorio Orlando

5. W jakim celu powołano Ligę Narodów? (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Dla zapewnienia trwałego pokoju.
 • B. Dla współpracy międzynarodowej.
 • C. Dla kontroli demilitaryzacji Nadrenii.
 • D. Dla administracji koloniami.

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. ABCD
 • 2. ABCD
 • 3. AB
 • 4. ABCD
 • 5. AB

Sprawdzian składa się z 26 pytań, za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w sprawdzianie jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian

Aby szybciej przyswoić wiedzę pobierz sprawdzian PDF z odpowiedziami na ostatniej stronie.

Pobierz sprawdzian PDF

Powiązane tematy z działu Świat W Okresie Międzywojennym - Dział 6

Świat po 1 wojnie światowej

Inne działy z Historii dla klasy 7

Europa po kongresie wiedeńskim - Dział 1 Ziemie Polskie po Kongresie wiedeńskim - Dział 2 Europa i Świat po Wiośnie Ludów - Dział 3 Ziemie Polskie po Wiośnie Ludów - Dział 4 1 Wojna Światowa - Dział 5 Świat W Okresie Międzywojennym - Dział 6 Polska w okresie międzywojennym - Dział 7

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Historia klasa 7 Biologia klasa 7 Geografia klasa 7 Chemia klasa 7 Fizyka klasa 7