1 Wojna Światowa Dział 5 - Quizy, Fiszki i Sprawdziany PDF z Historii dla Klasy 7 'Wczoraj i Dziś' Nowa Era

1 Wojna Światowa Dział 5 - Quizy, Fiszki i Sprawdziany PDF z Historii dla Klasy 7 'Wczoraj i Dziś' Nowa Era
1 Wojna Światowa Dział 5 - Quizy, Fiszki i Sprawdziany PDF z Historii dla Klasy 7 'Wczoraj i Dziś' Nowa Era

Przeanalizuj wydarzenia i skutki 1 Wojny Światowej, ważne bitwy, zmiany polityczne i terytorialne, a także ich wpływ na dalszą historię z 'Wczoraj i Dziś' dla klasy 7. Nasze quizy, fiszki i sprawdziany PDF pomogą Ci zrozumieć kluczowe aspekty tego okresu.

 • Świat na drodze ku wojnie: Poznaj przyczyny, które doprowadziły do wybuchu 1 Wojny Światowej.
 • Na frontach 1 wojny światowej: Dowiedz się o głównych frontach, bitwach i strategiach wojennych.
 • Rewolucja w Rosji: Zrozum przyczyny, przebieg i skutki rewolucji październikowej.
 • Sprawa polska podczas 1 wojny światowej: Poznaj rolę Polski i Polaków w kontekście wydarzeń wojennych.

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "1 Wojna Światowa - Dział 5".

1. Które państwa stały się nowymi światowymi mocarstwami na przełomie XIX i XX wieku? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Niemcy i Stany Zjednoczone
 • B. Wielka Brytania i Francja
 • C. Rosja i Austria
 • D. Włochy i Hiszpania

2. Jakie były główne przyczyny konfliktów między ówczesnymi państwami europejskimi? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Rywalizacja o wpływy polityczne
 • B. Konflikty religijne
 • C. Rywalizacja o zasoby i kolonie
 • D. Różnice kulturowe

3. Wymień państwa europejskie, które na początku XX wieku znajdowały się poza powstałymi sojuszami. (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Szwajcaria
 • B. Szwecja
 • C. Hiszpania
 • D. Niemcy

4. Czym były trójprzymierze i trójporozumienie? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Organizacjami handlowymi
 • B. Traktatami pokojowymi
 • C. Sojuszami wojskowymi
 • D. Paktami kulturalnymi

5. Jaka była główna przyczyna konfliktu francusko-niemieckiego? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Różnice językowe
 • B. Dążenie Francji do odzyskania utraconych ziem
 • C. Różnice religijne
 • D. Konkurencja gospodarcza

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. A
 • 2. C
 • 3. ABC
 • 4. C
 • 5. B

Wybierz jeden lub wiele tematów i rozpocznij sprawdzian!

Aby szybciej przyswoić wiedzę poćwicz z fiszkami lub wydrukuj test z odpowiedziami na ostatniej stronie. Test za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w fiszkach oraz sprawdzianach jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian Poćwicz z Fiszkami

Powiązane tematy z działu 1 Wojna Światowa - Dział 5

Świat na drodze ku wojnie Na frontach 1 wojny światowej

Inne działy z Historii dla klasy 7

Europa po kongresie wiedeńskim - Dział 1 Ziemie Polskie po Kongresie wiedeńskim - Dział 2 Europa i Świat po Wiośnie Ludów - Dział 3 Ziemie Polskie po Wiośnie Ludów - Dział 4 1 Wojna Światowa - Dział 5 Świat W Okresie Międzywojennym - Dział 6 Polska w okresie międzywojennym - Dział 7

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Historia klasa 7 Biologia klasa 7 Geografia klasa 7 Chemia klasa 7 Fizyka klasa 7