Na frontach 1 wojny światowej - Quizy i Sprawdziany z Historii dla Klasy 7 'Wczoraj i Dziś'

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Na frontach I wojny światowej".

 • Kto został zamordowany 28 czerwca 1914 r.? A. Arcyksiążę Franciszek Ferdynand Habsburg
 • Jakie działanie podjęły Austro-Węgry wobec Serbii? A. Wypowiedzenie wojny
 • Jaką strategię przyjęły Niemcy na morzach? B. Nieograniczoną wojnę podwodną
 • Jaka bitwa zatrzymała niemiecki plan wojny błyskawicznej? B. Bitwa nad rzeką Marną
 • Jakiego rodzaju walki charakteryzowały front zachodni? C. Wojna pozycyjna

Podsumowanie najważniejszych zagadnień z tematu Na frontach 1 wojny światowej

Podstawowe aspekty I wojny światowej

 1. Bezpośrednia przyczyna wybuchu wojny: Zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie 28 czerwca 1914 r. przeprowadzony przez serbskiego nacjonalistę był bezpośrednim powodem wypowiedzenia wojny przez Austro-Węgry Serbii, co doprowadziło do globalnego konfliktu.
 2. Przebieg walk na froncie zachodnim: Walki na froncie zachodnim przyjęły formę wojny pozycyjnej, z kluczowymi bitwami jak nad Marną czy pod Verdun, co ukazuje zaciętość i wyniszczający charakter działań wojennych.
 3. Nowe rodzaje broni: I wojna światowa przyniosła rewolucję w technice wojskowej, z wprowadzeniem nowych rodzajów broni, takich jak U-booty, czołgi oraz gaz bojowy, zmieniając sposób prowadzenia wojen.
 4. Zakończenie wojny: Wojna zakończyła się 11 listopada 1918 r. rozejmem w Compiègne, co było wynikiem wyczerpania zasobów państw centralnych, rewolucji oraz wsparcia od nowych sojuszników, w tym USA.
 5. Skutki wojny: Konflikt przyniósł drastyczne skutki, w tym ogromne straty ludzkie i materialne, upadek monarchii w kilku krajach oraz zmiany terytorialne w Europie.

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Na frontach 1 wojny światowej".

1. Kto został zamordowany 28 czerwca 1914 r., co przyczyniło się do wybuchu I wojny światowej? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Arcyksiążę Franciszek Ferdynand Habsburg
 • B. Cesarz Wilhelm II
 • C. Premier Wielkiej Brytanii David Lloyd George
 • D. Car Rosji Mikołaj II

2. Jakie działanie podjęły Austro-Węgry wobec Serbii, co doprowadziło do wybuchu wojny? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Wypowiedzenie wojny
 • B. Propozycja sojuszu
 • C. Oferowanie pomocy gospodarczej
 • D. Wprowadzenie sankcji ekonomicznych

3. Jaką strategię przyjęły Niemcy na morzach, co wpłynęło na zaangażowanie USA w wojnę? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Blokadę morską Wielkiej Brytanii
 • B. Nieograniczoną wojnę podwodną
 • C. Dyplomatyczną izolację Wielkiej Brytanii
 • D. Pokojowe negocjacje z Ententą

4. Jaka bitwa zatrzymała niemiecki plan wojny błyskawicznej na froncie zachodnim? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Bitwa pod Sommą
 • B. Bitwa nad rzeką Marną
 • C. Bitwa pod Verdun
 • D. Bitwa o Gallipoli

5. Jakiego rodzaju walki charakteryzowały front zachodni po niepowodzeniu wojny błyskawicznej? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Wojna manewrowa
 • B. Wojna partyzancka
 • C. Wojna pozycyjna
 • D. Wojna totalna

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. A
 • 2. A
 • 3. B
 • 4. B
 • 5. C

Sprawdzian składa się z 18 pytań, za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w sprawdzianie jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian

Aby szybciej przyswoić wiedzę pobierz sprawdzian PDF z odpowiedziami na ostatniej stronie.

Pobierz sprawdzian PDF

Powiązane tematy z działu 1 Wojna Światowa - Dział 5

Świat na drodze ku wojnie Na frontach 1 wojny światowej

Inne działy z Historii dla klasy 7

Europa po kongresie wiedeńskim - Dział 1 Ziemie Polskie po Kongresie wiedeńskim - Dział 2 Europa i Świat po Wiośnie Ludów - Dział 3 Ziemie Polskie po Wiośnie Ludów - Dział 4 1 Wojna Światowa - Dział 5 Świat W Okresie Międzywojennym - Dział 6 Polska w okresie międzywojennym - Dział 7

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Historia klasa 7 Biologia klasa 7 Geografia klasa 7 Chemia klasa 7 Fizyka klasa 7