Ziemie Polskie po Wiośnie Ludów Dział 4 - Quizy, Fiszki i Sprawdziany PDF z Historii dla Klasy 7 'Wczoraj i Dziś' Nowa Era

Ziemie Polskie po Wiośnie Ludów Dział 4 - Quizy, Fiszki i Sprawdziany PDF z Historii dla Klasy 7 'Wczoraj i Dziś' Nowa Era
Ziemie Polskie po Wiośnie Ludów Dział 4 - Quizy, Fiszki i Sprawdziany PDF z Historii dla Klasy 7 'Wczoraj i Dziś' Nowa Era

Zanurz się w historię ziem polskich po Wiośnie Ludów z podręcznika 'Wczoraj i Dziś' dla klasy 7. Odkryj różnorodne aspekty społeczno-polityczne i kulturalne tego okresu poprzez nasze quizy, fiszki i sprawdziany PDF.

 • Powstanie Styczniowe: Zbadaj przyczyny, przebieg i konsekwencje Powstania Styczniowego.
 • Po Powstaniu Styczniowym: Dowiedz się, jakie zmiany nastały po powstaniu i ich wpływ na społeczeństwo.
 • Zmiany Społeczno-Gospodarcze: Poznaj, jakie transformacje zaszły na ziemiach polskich w sferze społecznej i gospodarczej.
 • Działalność Polityczna: Odkryj, jakie ruchy polityczne i działania miały miejsce w tym okresie.
 • Kultura Polska Przełomu XIX i XX wieku: Eksploruj rozwój kultury polskiej w tym dynamicznym okresie historii.

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Ziemie Polskie po Wiośnie Ludów - Dział 4".

1. Co się zmieniło w zaborze rosyjskim po 1851 r.? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Rozwój rolnictwa
 • B. Ożywienie handlu i przemysłu
 • C. Spadek produkcji przemysłowej
 • D. Zmniejszenie liczby fabryk

2. Gdzie skoncentrował się przemysł w zaborze rosyjskim? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Kraków
 • B. Warszawa, Łódź, Częstochowa-Sosnowiec
 • C. Gdańsk
 • D. Wilno

3. Co przyniosło uwłaszczenie chłopów w 1864 r.? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Spadek produkcji rolniczej
 • B. Rozwój przemysłu
 • C. Zwiększenie liczby ziemian
 • D. Wzrost cen ziemi

4. Jak uwłaszczenie chłopów wpłynęło na siłę roboczą? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Zwiększenie zatrudnienia w rolnictwie
 • B. Chłopi stali się tanią siłą roboczą w fabrykach
 • C. Spadek liczby robotników przemysłowych
 • D. Brak zmian na rynku pracy

5. Kto wspierał rozwój gospodarczy w zaborze pruskim? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Fryderyk Chopin
 • B. Otto von Bismarck
 • C. Hipolit Cegielski
 • D. Józef Piłsudski

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. B
 • 2. B
 • 3. B
 • 4. B
 • 5. C

Edukacyjne Filmy Wideo z Działu Ziemie Polskie po Wiośnie Ludów - Dział 4

Wybierz jeden lub wiele tematów i rozpocznij sprawdzian!

Aby szybciej przyswoić wiedzę poćwicz z fiszkami lub wydrukuj test z odpowiedziami na ostatniej stronie. Test za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w fiszkach oraz sprawdzianach jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian Poćwicz z Fiszkami

Powiązane tematy z działu Ziemie Polskie po Wiośnie Ludów - Dział 4

Zmiany społeczno-gospodarcze na ziemiach polskich Działalność polityczna na ziemiach polskich Kultura polska przełomu XIX i XX wieku

Inne działy z Historii dla klasy 7

Europa po kongresie wiedeńskim - Dział 1 Ziemie Polskie po Kongresie wiedeńskim - Dział 2 Europa i Świat po Wiośnie Ludów - Dział 3 Ziemie Polskie po Wiośnie Ludów - Dział 4 1 Wojna Światowa - Dział 5 Świat W Okresie Międzywojennym - Dział 6 Polska w okresie międzywojennym - Dział 7

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Historia klasa 7 Biologia klasa 7 Geografia klasa 7 Chemia klasa 7 Fizyka klasa 7