Działalność polityczna na ziemiach polskich' - Quizy, Fiszki i Sprawdzian PDF z Historii dla Klasy 7 'Wczoraj i Dziś'

undefined
undefined

Przygotuj się do głębokiego poznania działalności politycznej na ziemiach polskich z podręcznika 'Wczoraj i Dziś' dla klasy 7. Wykorzystaj nasze quizy, fiszki i sprawdziany PDF, aby zgłębić ważne wydarzenia i postaci z historii Polski.

 • Ideologie Narodowe: Poznaj główne wartości i cele ruchów narodowych, takich jak ideologia Romana Dmowskiego.
 • Ruch Ludowy i Polskie Stronnictwo Ludowe: Zrozum cele i wpływ ruchu ludowego na życie chłopów i polską politykę.
 • Rok 1905 i Jego Konsekwencje: Dowiedz się, jak wydarzenia z 1905 roku wpłynęły na dalsze losy Polski.
 • Organizacje Konspiracyjne: Odkryj działania organizacji takich jak Strzelecka i ich wpływ na walkę o niepodległość.

Podsumowanie najważniejszych zagadnień z tematu Działalność polityczna na ziemiach polskich

Zmiany te były związane z szerokim kontekstem historycznym, który obejmował zarówno wewnętrzne przemiany społeczne i polityczne, jak i reakcję na zewnętrzne wydarzenia polityczne.

Ruch Narodowy

Wzrost świadomości narodowej wśród Polaków doprowadził do powstania Narodowej Demokracji, kierowanej przez Romana Dmowskiego, która dążyła do odzyskania niepodległości i odbudowy państwa polskiego w oparciu o solidaryzm narodowy. Mimo patriotycznych celów, ruch ten wykazywał także antysemickie tendencje.

Ruch Ludowy

Stanowił odpowiedź na potrzeby i problemy polskiego chłopstwa. Organizacje takie jak Polskie Stronnictwo Ludowe, powstałe z inicjatywy Stanisława Stojałowskiego, dążyły do poprawy warunków życia na wsi i włączenia chłopów w życie polityczne, co wiązało się również z walką o autonomię i szersze prawa obywatelskie.

Polski Ruch Socjalistyczny

Idee socjalistyczne dotarły do Polski z Zachodu, przyczyniając się do założenia partii takich jak Polska Partia Socjalistyczna (PPS) w 1892 roku, której działalność była początkowo nielegalna i represjonowana. Z czasem, pod wpływem rewolucji 1905 roku, PPS podzieliła się na frakcje o różnych podejściach do walki o niepodległość.

Działalność polskich partii politycznych

W okresie rewolucji 1905 roku aktywność polityczna wzrosła. Polskie partie polityczne, takie jak PPS i Narodowa Demokracja, mimo różnic ideologicznych, dążyły do uzyskania niepodległości. Różnice w strategii doprowadziły do podziałów, widocznych w rozłamie PPS na tzw. "starych" i "młodych".

Rewolucja 1905 roku

Wydarzenia te miały duży wpływ na postawy i działania Polaków. Po klęsce Rosji w wojnie z Japonią, niezadowolone społeczeństwo zaczęło domagać się reform, co doprowadziło do licznych wystąpień, w tym "krwawej niedzieli" w Petersburgu, a także do strajków szkolnych i powszechnego.

Organizacje niepodległościowe

Na początku XX wieku powstawały organizacje konspiracyjne i patriotyczne, takie jak Związek Walki Czynnej, które miały przygotować polskie społeczeństwo do zbrojnego odzyskania niepodległości. Były one zarówno odpowiedzią na politykę zaborców, jak i wyrazem narastającej świadomości narodowej i niepodległościowej.

Skutki rewolucji 1905 roku

Choć krwawo stłumiona, przyczyniła się do wzrostu politycznej i społecznej aktywności na ziemiach polskich, a także do pewnych ustępstw ze strony władz carskich, jak tolerancja religijna i pewne postępy w dziedzinie edukacji.

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Działalność polityczna na ziemiach polskich".

1. Jakie główne wartości głosiła ideologia narodowa według Romana Dmowskiego? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Solidaryzm społeczny
 • B. Antysemityzm
 • C. Współpraca międzynarodowa
 • D. Solidaryzm narodowy

2. W jakim roku powstało Polskie Stronnictwo Ludowe? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. 1882
 • B. 1892
 • C. 1895
 • D. 1905

3. Co było głównym celem ruchu ludowego założonego przez Stanisława Stojałowskiego i małżeństwo Wysłouchów? (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Uzyskanie niepodległości
 • B. Poprawa warunków życia chłopów
 • C. Włączenie chłopów do życia narodowego
 • D. Walka z germanizacją

4. Jakie wydarzenie w 1905 roku przyczyniło się do ogłoszenia w Rosji strajku powszechnego? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Wystąpienia robotnicze
 • B. Pokojowa demonstracja
 • C. "Krwawa niedziela"
 • D. Utworzenie Polskiej Partii Socjalistycznej

5. Czym zajmowała się organizacja Strzelecka utworzona w Galicji? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Walką zbrojną
 • B. Działalnością konspiracyjną
 • C. Przygotowaniem powstania
 • D. Przygotowaniem kadry dowódczej

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. D
 • 2. C
 • 3. BC
 • 4. C
 • 5. D

Edukacyjne Filmy Wideo z Działu Działalność polityczna na ziemiach polskich

Sprawdzian składa się z 27 pytań, za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w sprawdzianie jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian

Aby szybciej przyswoić wiedzę pobierz sprawdzian PDF z odpowiedziami na ostatniej stronie.

Pobierz sprawdzian PDF

Powiązane tematy z działu Ziemie Polskie po Wiośnie Ludów - Dział 4

Zmiany społeczno-gospodarcze na ziemiach polskich Działalność polityczna na ziemiach polskich Kultura polska przełomu XIX i XX wieku

Inne działy z Historii dla klasy 7

Europa po kongresie wiedeńskim - Dział 1 Ziemie Polskie po Kongresie wiedeńskim - Dział 2 Europa i Świat po Wiośnie Ludów - Dział 3 Ziemie Polskie po Wiośnie Ludów - Dział 4 1 Wojna Światowa - Dział 5 Świat W Okresie Międzywojennym - Dział 6 Polska w okresie międzywojennym - Dział 7

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Historia klasa 7 Biologia klasa 7 Geografia klasa 7 Chemia klasa 7 Fizyka klasa 7