Kultura polska przełomu XIX i XX wieku - Quizy i Sprawdziany z Historii dla Klasy 7 'Wczoraj i Dziś'

undefined
undefined

Odkryj bogactwo kultury polskiej na przełomie XIX i XX wieku z 'Wczoraj i Dziś' dla klasy 7. Wykorzystaj nasze quizy i sprawdziany, aby zgłębić wiedzę o ważnych wydarzeniach, ruchach artystycznych i postaciach kształtujących polską kulturę.

 • Pozytywizm i Młoda Polska: Poznaj charakterystyczne cechy epok pozytywizmu i Młodej Polski.
 • Twórcy Kultury: Dowiedz się o wpływowych osobistościach, takich jak Henryk Sienkiewicz czy Stanisław Wyspiański.
 • Ośrodki Kulturalne: Zbadaj, jakie instytucje były ważne dla rozwoju kultury polskiej.
 • Zjawiska Artystyczne: Zrozum wpływ różnych zjawisk artystycznych na kulturę i sztukę.

Podsumowanie najważniejszych zagadnień z tematu Kultura polska przełomu XIX i XX wieku

Rozkwit Polskiej Kultury Narodowej

W XIX wieku polska kultura narodowa rozkwitła w odpowiedzi na zaborcze polityki, starając się zachować język, kulturę i katolicką tradycję. Ważną rolę odegrały instytucje naukowe i kulturalne, jak Akademia Umiejętności w Krakowie czy Uniwersytet Jagielloński.

Pozytywizm w Polsce

Charakteryzował się pracą u podstaw oraz rozwojem świadomości narodowej, z naciskiem na edukację i świadomość społeczną. Wśród kluczowych postaci tego okresu znajdują się Andrzej Małkowskiego i pisarze jak Bolesław Prus czy Eliza Orzeszkowa.

Sztuka na przełomie XIX i XX wieku

Dominował nurt realistyczny i historyczny, z Janem Matejką jako jednym z głównych przedstawicieli. Młoda Polska promowała nowoczesne tendencje jak impresjonizm i neoromantyzm, z twórcami takimi jak Stanisław Wyspiański.

W sztuce i literaturze tego okresu zaznaczył się odpływ od konserwatyzmu na rzecz bardziej liberalnych i nowatorskich form wyrazu artystycznego.

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Kultura polska przełomu XIX i XX wieku".

1. Który z poniższych aspektów NIE jest charakterystyczny dla polskiego pozytywizmu? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Rozbudzenie świadomości narodowej
 • B. Rozwój instytucji kulturalnych i naukowych
 • C. Powstanie licznych organizacji konspiracyjnych
 • D. Odrzucenie idei pracy u podstaw

2. Kto jest uznawany za twórcę polskiego ruchu harcerskiego? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Kazimierz Prószyński
 • B. Henryk Sienkiewicz
 • C. Andrzej Małkowski
 • D. Henryk Jordan

3. Która instytucja NIE była ważnym ośrodkiem kultury polskiej na przełomie XIX i XX wieku? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Akademia Umiejętności w Krakowie
 • B. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • C. Uniwersytet Warszawski
 • D. Teatr Narodowy w Poznaniu

4. Jakie zjawisko artystyczne zyskało na popularności w Polsce pod koniec XIX wieku? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Młoda Polska
 • B. Oświecenie
 • C. Barok
 • D. Renesans

5. Które z dzieł NIE jest związane z okresem Młodej Polski? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego
 • B. "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza
 • C. "Noc listopadowa" Stanisława Wyspiańskiego
 • D. "Matka" Stanisława Wyspiańskiego

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. D
 • 2. C
 • 3. D
 • 4. A
 • 5. B

Edukacyjne Filmy Wideo z Działu Kultura polska przełomu XIX i XX wieku

Sprawdzian składa się z 20 pytań, za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w sprawdzianie jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian

Aby szybciej przyswoić wiedzę pobierz sprawdzian PDF z odpowiedziami na ostatniej stronie.

Pobierz sprawdzian PDF

Powiązane tematy z działu Ziemie Polskie po Wiośnie Ludów - Dział 4

Zmiany społeczno-gospodarcze na ziemiach polskich Działalność polityczna na ziemiach polskich Kultura polska przełomu XIX i XX wieku

Inne działy z Historii dla klasy 7

Europa po kongresie wiedeńskim - Dział 1 Ziemie Polskie po Kongresie wiedeńskim - Dział 2 Europa i Świat po Wiośnie Ludów - Dział 3 Ziemie Polskie po Wiośnie Ludów - Dział 4 1 Wojna Światowa - Dział 5 Świat W Okresie Międzywojennym - Dział 6 Polska w okresie międzywojennym - Dział 7

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Historia klasa 7 Biologia klasa 7 Geografia klasa 7 Chemia klasa 7 Fizyka klasa 7