Świat na drodze ku wojnie - Quizy i Sprawdziany z Historii dla Klasy 7 'Wczoraj i Dziś'

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Świat na drodze ku wojnie".

 • Nowe mocarstwa: Które państwa stały się mocarstwami na przełomie XIX i XX wieku?
 • Przyczyny konfliktów: Jakie były główne przyczyny konfliktów między państwami europejskimi?
 • Sojusze: Jakie państwa europejskie były poza sojuszami na początku XX wieku?
 • Trójprzymierze i trójporozumienie: Co symbolizowały te sojusze?
 • Konflikt francusko-niemiecki: Jaka była główna przyczyna tego konfliktu?

Podsumowanie najważniejszych zagadnień z tematu Świat na drodze ku wojnie

Świat na drodze ku wojnie

 1. Wzrost nowych mocarstw i dążenie do kolonii: W przełomie XIX i XX wieku, nowe mocarstwa takie jak Niemcy, Stany Zjednoczone i Japonia, rozpoczęły intensywną ekspansję terytorialną, co zaostrzyło stosunki międzynarodowe.
 2. Formowanie sojuszy: W odpowiedzi na nowe zagrożenia, państwa europejskie zaczęły tworzyć sojusze, które miały na celu wzajemną obronę, co jednak paradoksalnie zwiększało napięcie.
 3. Konflikty kolonialne: Rywalizacja o zdobycie i utrzymanie kolonii prowadziła do licznych konfliktów na arenie międzynarodowej, zaostrzając relacje pomiędzy mocarstwami.
 4. Rozbudowa sił zbrojnych: Wyścig zbrojeń, szczególnie w obszarze marynarki wojennej i technologii wojskowej, przyczyniał się do wzrostu napięcia i przygotowań do potencjalnego konfliktu.
 5. Napięcia na Bałkanach: Region Bałkanów był szczególnie niestabilny, a dążenia narodów bałkańskich do niepodległości i wzajemne antagonizmy przyczyniały się do międzynarodowej niestabilności.
 6. Wojny bałkańskie jako preludium konfliktu: Wojny bałkańskie, będące wynikiem lokalnych napięć i ambicji, uważane są za jedno z wydarzeń, które przybliżyły wybuch I wojny światowej.

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Świat na drodze ku wojnie".

1. Które państwa stały się nowymi światowymi mocarstwami na przełomie XIX i XX wieku? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Niemcy i Stany Zjednoczone
 • B. Wielka Brytania i Francja
 • C. Rosja i Austria
 • D. Włochy i Hiszpania

2. Jakie były główne przyczyny konfliktów między ówczesnymi państwami europejskimi? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Rywalizacja o wpływy polityczne
 • B. Konflikty religijne
 • C. Rywalizacja o zasoby i kolonie
 • D. Różnice kulturowe

3. Wymień państwa europejskie, które na początku XX wieku znajdowały się poza powstałymi sojuszami. (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Szwajcaria
 • B. Szwecja
 • C. Hiszpania
 • D. Niemcy

4. Czym były trójprzymierze i trójporozumienie? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Organizacjami handlowymi
 • B. Traktatami pokojowymi
 • C. Sojuszami wojskowymi
 • D. Paktami kulturalnymi

5. Jaka była główna przyczyna konfliktu francusko-niemieckiego? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Różnice językowe
 • B. Dążenie Francji do odzyskania utraconych ziem
 • C. Różnice religijne
 • D. Konkurencja gospodarcza

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. A
 • 2. C
 • 3. ABC
 • 4. C
 • 5. B

Sprawdzian składa się z 15 pytań, za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w sprawdzianie jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian

Aby szybciej przyswoić wiedzę pobierz sprawdzian PDF z odpowiedziami na ostatniej stronie.

Pobierz sprawdzian PDF

Powiązane tematy z działu 1 Wojna Światowa - Dział 5

Świat na drodze ku wojnie Na frontach 1 wojny światowej

Inne działy z Historii dla klasy 7

Europa po kongresie wiedeńskim - Dział 1 Ziemie Polskie po Kongresie wiedeńskim - Dział 2 Europa i Świat po Wiośnie Ludów - Dział 3 Ziemie Polskie po Wiośnie Ludów - Dział 4 1 Wojna Światowa - Dział 5 Świat W Okresie Międzywojennym - Dział 6 Polska w okresie międzywojennym - Dział 7

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Historia klasa 7 Biologia klasa 7 Geografia klasa 7 Chemia klasa 7 Fizyka klasa 7