Nowe Idee Polityczne - Quizy i Sprawdziany z Historii dla Klasy 7 'Wczoraj i Dziś'

undefined
undefined

Odkryj świat nowych idei politycznych z naszymi zasobami edukacyjnymi dla klasy 7 z 'Wczoraj i Dziś'. Użyj naszych quizów i sprawdzianów, aby zrozumieć różne nurty myślenia politycznego i ich wpływ na historię.

 • Nowe Idee Polityczne: Zbadaj różne podejścia do zmian społecznych i politycznych, od konserwatyzmu do liberalizmu i anarchizmu.
 • Quizy: Sprawdź swoją wiedzę o ideach politycznych, korzystając z naszych quizów interaktywnych.
 • Sprawdziany: Wykorzystaj nasze sprawdziany, aby lepiej zrozumieć, jak różne ideologie wpłynęły na bieg historii.

Sprawdź Swoją Wiedzę: Pytania Quizowe z Działu "Nowe idee polityczne".

1. Jaki stosunek do zmian społecznych mają konserwatyści? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Chcą wprowadzać zmiany stopniowo, nie rewolucyjnie.
 • B. Dążą do szybkich i rewolucyjnych zmian.
 • C. Są przeciwni wszelkim zmianom.
 • D. Popierają jak najszybsze osiągnięcie pełnej równości i wolności.

2. Kto preferuje ograniczoną władzę rządu? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Liberałowie
 • B. Konserwatyści
 • C. Anarchiści
 • D. Monarchiści

3. Co jest cenne dla konserwatystów? (wybierz jedną odpowiedź)

 • A. Tradycja, wiara, monarchia i rodzina
 • B. Równość, wolność gospodarcza i indywidualny rozwój
 • C. Liberalizacja narkotyków i małżeństwa jednopłciowe
 • D. Herbata o godzinie 5 po południu

4. Jakie były cele ludzi podczas Wiosny Ludów? (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)

 • A. Przemiany ustrojowe w Prusach i Austrii
 • B. Odzyskanie niepodległości przez Węgry
 • C. Zjednoczenie Włoch
 • D. Wolność religijna i wolność słowa w Prusach
 • E. Nowa konstytucja umacniająca rząd w Austrii
 • F. Niepodległość Texasu
 • G. Stworzenie Trzeciej Rzeszy

Podsumowanie z prawidłowymi odpowiedziami do zadań:

 • 1. A
 • 2. A
 • 3. A
 • 4. ABCDE

Sprawdzian składa się z 4 pytań, za każdym razem ma wymieszaną kolejność pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w sprawdzianie jest czytana wykorzystując sztuczną inteligencję. Włącz głośnik i ucz się szybciej!

Rozpocznij sprawdzian

Aby szybciej przyswoić wiedzę pobierz sprawdzian PDF z odpowiedziami na ostatniej stronie.

Powiązane tematy z działu Europa po kongresie wiedeńskim - Dział 1

Nowe idee polityczne

Inne działy z Historii dla klasy 7

Europa po kongresie wiedeńskim - Dział 1 Ziemie Polskie po Kongresie wiedeńskim - Dział 2 Europa i Świat po Wiośnie Ludów - Dział 3 Ziemie Polskie po Wiośnie Ludów - Dział 4 1 Wojna Światowa - Dział 5 Świat W Okresie Międzywojennym - Dział 6 Polska w okresie międzywojennym - Dział 7

Wszystkie przedmioty dla uczniów klasy 7

Historia klasa 7 Biologia klasa 7 Geografia klasa 7 Chemia klasa 7 Fizyka klasa 7